Kostnadsfritt live-webbinarium

Ett webbinar för att få nycklar för att bygga team med psykologisk trygghet som skapar framgång i en ständig föränderlig värld.


Företagets framgång är till stor grad baserad på hur bra organisationen är på att få duktiga individer att bli ett starkt team. Vi på LENZO skulle vilja säga teamwork är den kanske viktigaste och samtidigt mest översedda nyckeln till framgång.  

Vad ”kostar det” att vara en orädd organisation? Vad ”kostar det” att inte vara en orädd organisation? Det är svårt att mäta hur bra ett team samarbetar eller hur bra kultur de har, men vi betalar alltid för de uteblivna resultaten.

”Ett lag blir framgångsrikt först när gruppmedlemmarna litar på varandra så mycket att de är beredda att överlämna jag:et till vi:et”

Phil Jackson, fd tränare för Chicago Bulls

Enligt Amy Edmundson som studerat psykologisk trygghet i team och organisationer i över 30 år så utklassar ett team med hög psykologisk trygghet ett team med låg psykologisk trygghet på i princip alla mätbara punkter och KPI:er.  

Ge dig själv chansen att inspireras och introduceras till hur ni som team kan skapa magiska resultat. På webbinariet kommer du få en tydlig introduktion, nyttig teoretisk kunskap och konkreta tips på metoder som är starkt förankrade i forskningen. Resultatet blir team som bibehåller framtidstro, presterar bättre, är mer fokuserade och upplever mer motivation i sitt arbete. Det kommer löna sig!


Tider, info

Skapa magiska resultat genom orädda team!

När:                           Fredag 2022-03-11 kl. 12.00 - 12.50 

Pris:                           Kostnadsfritt

Anmälan:     anmalan@lenzo.se eller via www.lenzo.se

OBS begränsat antal platser och först till kvarn!