LENZO Utveckling & Rekrytering AB utvecklar företag och människor. Vi arbetar med  ledarskap- sälj och medarbetarutveckling, rekrytering, search, team, organisationsutveckling, föreläsningar, outplacement/omställning, mindfulness samt event. Vi arbetar över hela Sverige mot branscher som kräver förtroende, hög kvalité och bestående resultat/förändringar. Vi arbetar med passion, ett stort personligt engagemang och har en dynamisk sammansättning bland våra medarbetare, vi tror på att olika personligheter ger mer dynamik och energi. Våra värdeord är förtroende, kvalité och bestående resultat/förändringar. Vi har kontor på Gamlestadsvägen 1, Göteborg.

Förtroende

Vi skapar långsiktigt förtroende hos våra kunder. Vi håller det vi lovar. LENZO:s medarbetare har tillit till sig själva och därigenom till kunderna. Vi har genuin kunskap och erfarenhet som skapar trygghet. Hjärta och engagemang är den bärande pelaren i vårt arbete.

Kvalité

Vi åtar oss bara så många uppdrag vi kan för att bibehålla vår höga kvalité. Vi följer upp och utvärderar allt vi gör. Vi har en rekryteringsgaranti. Vi har långsiktiga kundrelationer. Vi använder oss av ett forskningsbaserat verktyg, Harrison Assessments. Vi skräddarsyr ett professionellt team som passar kundens behov.

Bestående förändringar/resultat

Vi släpper inte kunden förrän resultatet är väl förankrat hos företaget/organisationen. Genom coachning och med hjälp av analysverktyget lyfter vi fram personens starkaste egenskaper. Vi är genuint intresserade av att kunden utvecklas och att resultatet blir bestående.