Företaget

Vår filosofi 

Vi på LENZO arbetar utifrån styrkebaserad utveckling. När kunden berättar om sina utmaningar fokuserar vi på vilka styrkor personen besitter för att lösa dessa utmaningar, redan där har minst 50% av alla problem försvunnit. ”Du är inte dina utmaningar/problem, du är styrkorna och kraften som vilar bakom utmaningarna/problemen”. 

Vårt framgångskoncept bygger på att individanpassa program/utbildning, kunskap och teorier som annars är generella. Att tillgodose verktyg för utveckling och samtidigt anpassa dessa utifrån individens verklighet. Då får vi en balans mellan generell kunskap och varje individs egna styrkor kopplat till deras verklighet. ”Vi ska inte operera knät om det är axeln som vi har ont i” 

Varför välja LENZO?

Våra kunder väljer inte oss för att vi är störst eller fräckast, men för att vi är värdegrundsstyrda och för att vi har lika mycket hjärta som kompetens. Vi ser alltid till orsaken snarare än till symptomen, vilket innebär att vi får bestående resultat.

I våra utbildningar varvar vi teori med praktiska övningar vilket gör att våra program/utbildningar är upplevelsebaserade. Det är alltså ingenting som du endast kan läsa dig till. Studier visar att det är det bästa sättet att integrera kunskap och insikter.

Vi baserar alla våra program/utbildningar på den senaste forskningen. Vi är därav ständigt uppdaterade och ett företag under ständig utveckling.

Vi är helt enkelt dom som vi utger oss för att vara. Vi är förtroende, vi är kvalité och vi är bestående resultat