Referenser LENZO

Det var spennende og interessant å delta på kurset Lenzo hadde arrangert for Ascom rundt lederutvikling. Til å begynne med var det en fin øvelse med  tester rundt lederegenskaper og analysere disse sammen med kursholderne. Det var også bra at kurset var delt opp i fire deler med opphold imellom. Mange nyttige diskusjoner og øvelser rundt mange forskjellige temaer. Vi fikk også mange verktøy som jeg benytter i min lederjobb i dag.

2019

Hakon Storm Ascom

Ni är varma, inbjudande och opretentiösa personer som är väldigt duktiga på att förmedla vad ett emotionellt ledarskap innebär.
Väldigt bra övningar som utmanade en själv som person vilket gav erfarenheter och verktyg att ta med i det dagliga arbetslivet.
En utbildning där man både lärde sig hur man är blir en bättre ledare, men även gav en djupare insikt om hur man själv är.

2019

Christoffer Milding  Ascom Sweden AB


Lenzo Ledarskapsutbildning för Ascom

Ett ledord ifrån kursen jag tar med mig är ”det moderna ledarskapet”. Att leda för mig, är att kontinuerligt jobba med sitt team och att ständigt ge förutsättningar beroende på situation och var gruppen befinner sig. Att förstå sina egna egenskaper- både positiva som negativa anser jag vara centralt. Jag tycker det lades jättebra vikt vid detta innan kursen samt att man fick reflektera och jobba med det under kursen.

 

Interaktiva övningar varvades med ”teori” och genomgångar av metodik för att optimera budskap och agerande som man för fram som ledare. Min absoluta favorit var rollspelen som gjordes, där man i kurslokalen kom väldigt nära verkligheten i de samtalen man förde med sitt team eller medarbetare. Detta var ett svårt moment men också väldigt givande och utvecklande.

 

Johan och Simon som höll i kursen delade med sig av egna erfarenheter på ett naturligt, roligt och givande sätt- det var ett väldigt bra inslag i kursen och exemplifierade olika situationer och områden på ett föredömligt sätt.

 

En viktig del jag har tagit med mig från kursen är att jag har fått en tydligare bild av mitt ”varför”. Med det menar jag att jag är mer medveten om vad som driver mig, vad jag är bra på som ledare och hur och varför jag reagerar som jag gör i olika situationer. Jag är en bättre ledare idag än innan kursen, och framförallt har jag roligare på jobbet!

2019 

Otto Bojahnder – Strategy & Business development Manager AscomKursen hade en intressant och för mig ny vinkling där det var stor fokus på vad man verkligen gör bra för att göra det ännu bättre istället för att fokusera på saker som man är mindre bra på.

De engagerade och entusiasmerande kursledarna varvade teori med bra exempel och workshops och bjöd på många personliga paralleller till verkligheten med egna ärliga och öppna exempel. Detta bidrog till en härlig miljö och stämning i gruppen under hela tiden.

 

Jag upplevade också att kursledarna lyckades hålla det individuellt för varje deltagare baserat på diskussioner och vi deltagares egenupplevda situationer. Detta utan att på något sätt vara utelämnande.

Jag uppskattade även att kursen var utdragen vid 4 tillfällen under fyra månader med hemläxa emellan, vilket ger mycket mer än en fokuserad 4 dagarskurs. Det gav verkligen tid att reflektera och jag upplever att jag har mer behållning från denna kurs än många andra kurser, som jag tidigare deltagit i, då teori och tankar har varit med under hela perioden.

 

Jag kan varmt rekommendera Lenzo och kursledarna, Johan och Simon, för vidare ledarskapsutveckling. När du går denna kurs och är själv villig att dela med dig kommer du få mångdubbelt tillbaka!

2019

Martin Hansson, Project Manager, Business & strategy development Ascom


”Jag gick en företagsintern utbildning i ledarskapsutveckling som leddes av Johan och Simon från Lenzo. Jag har deltagit i andra utbildningar med samma syfte tidigare, men alltid uppfattat dem som väldigt flummiga och utan några konkreta tips och verktyg. Därför hade jag låga förväntningar inför denna kurs, men till min stora glädje var det helt i onödan.

 

Johan och Simon är väldigt kunniga, proffsiga, roliga men framför allt extremt engagerade i både utbildningen som sådan och i deltagarna. De ser till att samtliga är involverade i diskussioner, och de använder sig också av många kortare grupparbeten, vilket både ger mer praktisk övning av det som gåtts igenom men också mer samarbete mellan deltagarna.

 

Jag tog med mig massor av tips, metoder och verktyg som jag numera använder så gott som dagligen i mitt arbete. Därför kan jag inte göra annat än att varmt rekommendera utbildningen, och i synnerhet Johan och Simon.”

 

Tack ännu en gång, ni var grymma!

2019
Fredrik Liljegren (Ascom Sweden AB)

Det finns många ledarskapsutbildningar att välja på idag och många företag som säljer in sina utbildningar genom presentationer. Inför valet av utbildning gick jag på ett antal frukostseminarier, varav en hos LENZO. Skillnaden mellan LENZO’s genomgång och övrigas, var att LENZO inte signalerade en "wow"-effekt, utan att de istället likt deras värderingar ville skapa bestående förändringar och resultat med hjälp av kvalitetstänk och förtroende. Det märktes redan under denna första träff och var något som genomsyrade hela utbildningen. 

Förtroende skapade kursledarna Johan och Simon genom att direkt dela med sig av egna upplevelser, för att med konkreta exempel belysa den emotionella intelligensens betydelse för ledarskapet. Exempel hämtades från en inte helt okomplicerad verklighet som jag lätt kunde känna igen mig. 

Kvalitéten fanns med genom att alla kursmoment bottnade i psykologisk forskning som sedan konkretiserades med relevanta exempel, samtidigt som kursledarna hade valt innehållet med omsorg och var kunniga inom sitt område. 

Att skapa bestående förändringar och resultat tar tid genom att applicera sin nyvunna kunskap i små portioner över tid, vilket var anledningen till att utbildningsträffarna skedde 1 gg/månad. För att ta in ett nytt tankesätt krävs mycket repetition och reflektion, något som var en punkt på agendan vid varje tillfälle samt något vi deltagare fick göra i vår vardag mellan träffarna. 

Under utbildningen har jag inte bara fått konkreta verktyg, som t.ex. att ge feedback, såväl positiv som korrigerande, genom JAG-budskapet, utan också fått ta del av den emotionella intelligensens betydelse genom värdefulla övningar och genom att lyssna på övriga deltagares utmaningar. Även om vi alla var från olika branscher hade vi mycket att lära varandra! 

Med dessa ord kan jag med varm hand rekommendera LENZO’s utbildning Ledarskap kopplat till emotionell intelligens! 

2019

//Ulf Gimlegård – klubbchef, Lerum Friidrott


Jag är väldigt tacksam att jag valde att delta i kursen Mindfullness med personlig utveckling. Jag rekommenderar alla att gå den.

Från början ska jag erkänna att jag inte riktigt visste vad jag gav mig in på, men hade som mål att hitta ett sätt att lugna ner tempot i min vardag. Men kursen gav mig så mycket mer. Jag har också lärt mig att se möjligheter och har större medvetenhet om hur viktigt det är att lyssna på mig själv, kan nu även på ett bättre sätt sortera ut vad som tar och vad som ger energi, vilket jag är väldigt tacksam för.

Verktygen/Innehållet i kursen kan egentligen tyckas vara enkelt och självklart MEN utan ert engagemang och era olika och inspirerande personligheter hade jag aldrig tagit till mig det innehållet har att ge. Personalen på Lenzo är väldigt inspirerande och ger full tillit och framför allt värme. Tack för roliga och väldigt givande månader.

2019

Anki Ström Kurita Sverige AB


”Jag valde ledarskapskursen från LENZO då den utgår från mig som person och inte från en generell ledarroll. Det som utmärker LENZO är analysen av mina styrkor som var en aha-upplevelse för mig och öppnade upp en förståelse om vem jag är som ledare.

Fokuset på mina styrkor tillsammans med LENZO kursupplägg och fantastiska kursansvariga har gett mig helt nya insikter om mig själv, kunskaper om min ledarroll och praktiska färdigheter som jag har nytta av varje dag i min roll som ledare!

Jag rekommenderar verkligen Ledarskapskursen hos LENZO.”

2020
// Per Rosengren, Försäljningsansvarig, Nord Drivsystem AB


”Jag tycker att denna kurs var fantastisk. Jag har lärt mig så mycket om mig själv och andra och mig själv som ledare. Jag har fått med mig bra redskap när det gäller kommunikation och hur jag ska hantera svårigheter och olika situationer i mitt arbete.
Både Johan och Simon är otroligt kompetenta och duktiga lärare.
Jag är evigt tacksam för att jag gick den här kursen!”
2020
// Katti Enberg, Ägare/VD, Katti E Alltid Vacker Salong AB


Ascom gave Lenzo assignment during the spring 2019 to deliver a leadership program for both junior and senior managers within our company. It was very successful, why we choose to collaborate with them again already during this autumn. As a participant in Lenzo Leadership program you will get familiar with the leadership role, and your individual strengths as a leader. The program takes you through the most essential parts of what being a leader is all about, and is taught by giving a theoretical background applied with practical exercises both individually and in group. The course leaders delivering the program also have a high level of energy and make sure everyone is engaged throughout the program. We can give our warm recommendations to collaborate with Lenzo.”
2019
Klara Franson (Ascom Sweden AB, HR Recruitment Specialist)

For you out there looking into leadership training, I would warmly recommend you Lenzo!

I have been on their 4 days training called Leadership Development and it covers a lot of different topics leaders/managers/individuals are facing during their daily operations (why am I a leader, feedback, coaching, communication, motivations…and much more!).

This training is very well thought through to suit both beginners, but also experienced managers. It gives you a lot of tools, experience sharing, networking, the time to practice between the different sessions and reflections time. It also gives you the opportunity to be self-aware of your own skills/strengths and how to use them in a more effective way.

Johan and Simon are very professional, very well prepared, with a lot of good examples and great documentations. They are combining theory and practice in a very friendly way, creating a very nice environment… we got to laugh a few times which always makes your training more enjoyable and your learning even better!

Thanks a lot for this training, it has been very appreciated here at Ascom and some pieces could even apply to employees! Well done, once again!

2019
Sandrine Buge Ascom Sweden AB

Jag gick en företagsintern utbildning i ledarskapsutveckling som leddes av Johan och Simon från Lenzo. Jag har deltagit i andra utbildningar med samma syfte tidigare, men alltid uppfattat dem som väldigt flummiga och utan några konkreta tips och verktyg. Därför hade jag låga förväntningar inför denna kurs, men till min stora glädje var det helt i onödan. 

Johan och Simon är väldigt kunniga, proffsiga, roliga men framför allt extremt engagerade i både utbildningen som sådan och i deltagarna. De ser till att samtliga är involverade i diskussioner, och de använder sig också av många kortare grupparbeten, vilket både ger mer praktisk övning av det som gåtts igenom men också mer samarbete mellan deltagarna. 

Jag tog med mig massor av tips, metoder och verktyg som jag numera använder så gott som dagligen i mitt arbete. Därför kan jag inte göra annat än att varmt rekommendera utbildningen, och i synnerhet Johan och Simon

2019 

//Johan Sund – VD, Abesiktning AB


"LENZO kurs i EQ Ledarskap ger en väl användbar verktygslåda till alla: inte bara ledare eller chefer med personalansvar, men egentligen alla – då kursens tool-box kan appliceras lika bra i professionella eller privata sammanhang. Kursens alla tillfällen gav mig möjlighet till att både reflektera över hur jag interagerar med andra och att utmana mitt eget sätt att se andra och med det göra aktiva och medvetna val i alla samarbeten och interaktion. Det var både lärorikt utifrån nya sätt att jobba på och berikande på social plan med mycket skratt tillsammans med duktiga och roliga kursledare och engagerade kursdeltagare som bjöd på sig själva”
2020
//Ewa Forsheim, HR Chef, BASF


"I januari 2019 deltog jag i en frukostföreläsning om ledarskapsutveckling med emotionell intelligens, arrangerad av LENZO. Som chef väckte den timslånga presentationen av området min stora nyfikenhet. Eftersom jag i grunden är cancerläkare upplever jag att det finns stora likheter mellan hur jag bemöter patienter och närstående, och hur jag som chef förhåller mig till mina medarbetare.

Jag har haft olika chefsuppdrag i olika organisationer i mer än tio år. Jag är adjungerad professor på Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin. Sedan snart fyra år har jag förmånen att vara verksamhetschef för Regional cancercentrum väst, RCC Väst (en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården och ett av sex regionala cancercentrum i Sverige). Tillsammans med medarbetare i Västra Götalandsregionen och Region Halland arbetar vi för en mer patientfokuserad,
jämlik och effektiv cancervård.

Under mina år som chef har jag varit noggrann med att kontinuerligt vidareutbilda mig inom olika delar av chefskapet. Vi lever i en tid då flera olika delar av vårt samhälle och olika verksamheter måste ställa om för att möta framtidens behov. Det ställer höga krav på chefer och ledare och jag tror att många chefer kan känna igen sig i mina upplevelser.

Att få växa och utvecklas som chef, att ständigt träna på förmågan att handskas med både egna och andras känslor, att kunna motivera mig själv och andra och att vara empatisk, ser jag som avgörande för ett hållbart chefs- och ledarskap.

Jag vill varmt rekommendera fler chefer att genomgå ledarskapsutvecklingen i emotionell intelligens.

Kursen är uppdelad på sex halvdagstillfällen och inleds med en personlighetsanalys. Upplägget är väl genomtänkt med halvdagar och med ett kursinnehåll som består av en kombination av teori, exempel och ”skarpa” övningar samt hemuppgifter med tid för reflektion. Här finns ett förråd av effektiva verktyg för alla er som vill bli ännu bättre chefer!”
2020
//Thomas Björk-Eriksson, Verksamhetschef, Regionalt Cancer Centrum Väst

Urval av referensföretag