Webbaserad kurs i självledarskap genom mindfulness

 6 tillfällen, 2 h / tillfälle

Självledarskap handlar om att göra medvetna val som är gynnsamma och för mig framåt. Att sätta mig i förarstolen och inte bli en medpassagerare. Att öka självinsikt och min motivation så att jag kan fortsätta leda mig själv på ett konstruktivt sätt. Svåra situationer är en del av att vara människa. Det fina är att vi kan träna oss i hur vi förhåller oss till det som händer. Ett av de bästa verktygen för detta är självledarskap genom mindfulness som handlar om att ta kontroll över situationen genom sina tankar, beteenden och känslor.  


När vi hamnar i stress och press reagerar vi alla olika. En del av oss förlorar handlingsförmågan och fastnar i det som händer istället för att fortsätta framåt, andra blir irrationella, impulsiva och agerar utan överblick. Här handlar det om att träna hjärnan om att få tillgång till vårt inre fokus, inre lugn och hitta ett bra förhållningssätt till både det jag kan, och det jag inte kan påverka. Det gör att jag blir mer effektiv och kreativ.  


I kursen tränar vi på att förhålla oss till olika situationer, bygga upp resistens mot stress, bli mer öppna och även mer fokuserade vilket leder till bättre resultat. Många säger att de också hittar tillbaka till den inre glädjen och harmonin, trots yttre påfrestningar.  


Kursen är baserad på de senaste forskningsrönen där vi använder oss av verktyg som kommer från mindfulness för att:

-         Skapa ett inre lugn trots yttre påfrestningar

-         Öka självinsikt och agera istället för att reagera

-         Fatta bättre beslut

-         Bli mer effektiv och produktiv

-         Uppleva mer balans och glädje

-         Sänka stressnivåer

-         Ökat ditt arbetsminne

Kursen är upplevelsebaserad där du förutom teori kommer att få hemuppgifter att göra samt avslappningsövningar.

Kursen är upplevelsebaserad där du förutom teori kommer att få hemuppgifter att göra samt avslappningsövningar.