LENZO & Familjehuset.com

LENZO är ett företag som främst arbetar med ledarskap, kultur och värderingar. LENZO är ett värdegrundstyrt företag som också arbetar ideellt med SOCIAL HÅLLBARHET genom att bygga broar mellan affärslivet och människor i utanförskap. Vårt mål är inte att rädda människor, utan att jobba proaktivt och skapa förutsättningar så människor slipper bli räddade.  

Med tanke på hur samhället ser ut idag kopplat till gängkriminalitet, drogmissbruk och skjutningar har LENZO skapat ett ideellt projekt som heter Familjehuset.com som i förebyggande syfte skall hjälpa ungdomar att gå ut grundskolan med behöriga betyg genom att öka tron hos på sig själv, läxhjälp och enskild coachning.  Familjehusets tänkta projektledare är rektor och på plats kommer det att finnas behöriga lärare.


Familjehuset.com

Grundidén med Familjehuset.com är att skapa en trygg familjeliknande plats/hus, där ungdomar mellan 12-20 år som är i riskzonen för någon form av utanförskap, men som ännu inte hamnat i t.ex. kriminalitet eller drogmissbruk får de stöd de behöver för att bli behöriga till gymnasiets nationella program eller ha godkända betyg i gymnasiet för att ta sig vidare till studier eller arbete. Ungdomarna kommer att få läxhjälp samt utbildning i bl a konflikthantering, mindfulness, stresshantering och självkännedom. Familjehuset.com erbjuder en unik helhetslösning, där allt sker under samma tak. Familjehuset.com är ett komplement till befintlig verksamhet.

Det första familjehuset kommer att starta i Göteborg, Biskopsgården som är ett s.k. särskilt utsatt område.  

Förutom själva "huset" kommer vi göra en nationell samhällsinsats där vi på företag och skolor kostnadsfritt kommer att utbilda i hur man bygger goda kulturer, sätter upp tydliga grund-värderingar och stärker självkänsla och egenvärde.

Läs mer på: www.familjehuset.com

Just nu sker allt arbete med Familjehuset på ideell basis och kommer så att göra ett tag till. Men visst finns det omkostnader när man ska starta en verksamhet! Vill du vara med och bidra för att hjälpa oss så att vi kan komma igång med vår verksamhet blir vi så tacksamma. Du kan använda swishkontot här. Vi kommer regelbundet att berätta vad vi använder pengarna till och hur arbetet fortlöper här på hemsidan. Just nu är vi positiva när det gäller lokaler och vi har också fått mycket god respons från olika företag som vill finnas med som sponsorer liksom privatpersoner som vill vara med och bidra.

Är du en av dem som känner att du på riktigt vill skapa förändring och vara med och göra skillnad så har du möjligheten nu via vårt swishkonto.

Scanna QR-koden eller använd telefonnumret. Vi är så glada för var och en som vill engagera sig på olika sätt!
Läs mer på: www.familjehuset.com