Webbaserad kurs i Ledarskap genom emotionell intelligens

Ett individanpassat utvecklingsprogram för ledare med fokus på att stärka sina medarbetare och skapa högpresterande team. Utbildningen är baserad på interaktiva övningar där du lär dig dels genom teori men främst via övningar och reflektion kring dina upplevelser.

Syftet med kursen är att få fördjupade insikter kring dina personliga styrkor i dig själv som ledare samt att ge verktyg för aktuella utmaningar utifrån varje ledares egen verksamhet och situation. Det handlar om att kunna använda dig själva på ett äkta och genuint sätt i svåra situationer. Målet är att skapa ett värderingsstyrt ledarskap med tydlig resultatfokus utifrån emotionell intelligens. I kursen kommer du att träna dina färdigheter utifrån gruppens utvecklingsstadier i kris eller svåra situationer. Du kommer att få fördjupade insikter och strategier kring dina och andras psykologiska försvar i svåra situationer. Du får nycklar till att kunna skapa högpresterande team och till att kunna coacha dina medarbetare till sin högsta nivå. 

Denna kurs är baserad på den senaste forskningen och innehåller övningar du gör emellan tillfällena. Du lär dig dels genom teori men främst via praktiska moment och reflektion kring dina upplevelser. Studie på studie visar att ett värderingsstyrt ledarskap med fokus på att bygga bra team är det som får mest motiverade medarbetar och i längden når bäst resultat. Framgångsrika företag som Google, Apple m.m. har insett och anammat det här.

Innehåll i kursen

Modul 1

 • Min roll som ledare och ledarens roll i kris (förväntningar, tillit, syfte och mål) 
 • Självledarskap, förhållningssätt och attityder
Modul 2

 • Mina styrkor som ledare (genomgång av analys)
 • Aktivt lyssnande
 • Positiv feedback

Modul 3

 • Gruppens utvecklingsstadier i kris
 • Situationsanpassat ledarskap

Modul 4

 •  Svåra samtal
 • Korrigerande feedback

Modul 5

 • Personlighetstyper och olika reaktioner i kris
 • Reaktioner och försvarsmekanismer under stress

Modul 6

 • Återhämtning via stärkande och motiverande samtal. 

Upplägg:

6 tillfällen, halvdagar

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.