Teamutveckling

Syfte och mål med teamutvecklingsprogrammet är att markant öka varje persons yrkesmässiga potential, detta genom att höja medvetandet och genomlysa de starka delarna och utveckla de mindre starka delarna. Med rätt strategier och metoder utvecklas och höjs potentialen rejält. Med hjälp av Harrisonanalysen och utvecklingsprogrammet skapar vi bestående förändringar och resultat.

Utveckling baserad på forskning

Verktyget bygger på 25-års forskning av 2,2 miljoner analysresultat och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler, analysen tar fram 175 personliga egenskaper. Frågeformuläret är webbaserat och tar cirka 20 minuter, det motsvarar minst 1 dags analysering med traditionella metoder. (www.harrisonassessments.se

Vi låter först medarbetaren göra Harrison Assessments lämplighetsanalys. Sedan tar vi fram en rapport som heter ”Framgångsanalys” där vi matchar medarbetaren mot en yrkesprofil som stämmer överens med dennes arbetsuppgifter. Dessutom tar vi fram en rapport som heter ”Hur ska man leda utveckla och behålla” som ger ledare ett enkelt sätt att förstå hur man kan hantera sina enskilda medarbetares styrkor, identifiera utmaningar och förebygga problem.  

Effekter för individen

Ökad motivation och entusiasm för sitt arbete och en förståelse för varandras olikheter tillsammans med en ökad medvetenhet kring sig själv. Det här gör att alla använder sina styrkor fullt ut och ger också en ökad laganda. Utöver det individanpassade strategier.  

Effekter för organisationen och ledaren

Lätt och enkelt identifiera drivkraften hos alla medarbetare vilket gör det lättare att leda och vägleda medarbetaren. Ett sammansvetsat vinnande lag väl medvetna om sina egna och varandras styrkor och hur de bäst samarbetar. Öppenheten och ärligheten tas till en ny nivå.  

Moduler i utvecklingsprogrammet

Individuell träff

Dina personliga styrkor, det som gör dig Unik

Mål/Handlingsplan & strategier 

Modul 1

Gruppdynamikens olika steg

Modul 2

Kommunikation/konflikthantering

Modul 3

Personlighetstyper

Modul 4

Motivation/disciplin

Ditt tillstånd

Modul 5
Energi/livsbalans

Målbildsträning

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.