Självledarskap genom Mindfulness

Utvecklingsprogram om mindfulness baserad på de senaste forskningsrönen som ger positiva effekter inom både stresshantering och för din personliga utveckling i ditt arbete. Bli mer effektiv, fatta bättre beslut, skapa en bättre stämning på arbetsplatsen och upplev mer glädje och energi.

 

Vad är mindfulness i kombination med personlig utveckling

Ett exklusivt program som är baserad på de senaste forskningsrönen inom mindfulness och personlig utveckling i arbetet. Mindfulness har sedan länge använts för stresshantering, men verktygen kan också användas för personlig utveckling i ditt arbete. Både emotionell intelligens, ditt ledarskap, beslutsfattning och gruppdynamik utvecklas.

"När jag började hade jag ingen aning om vad det här kunde ge och var skeptisk inställd till både mindfulness och personlig utveckling. Den här resan har gett mig mer än jag någonsin hade kunnat föreställa mig och har hjälpt mig till mina framgångar. I min roll som ledare, men även privat där jag fått en rejält förhöjd livskvalité. Jag rekommenderar alla att gå den!"

Johan Slättberg

Franchisetagare

HusmanHagberg

Göteborg

Vi slagit ihop det bästa från personlig utveckling och stresshantering. Du kommer både få konkreta verktyg och integrera dem i ditt arbetsliv och din vardag. Det är ett upplevelsebaserat program och eftersom det handlar om din utveckling så det är inget som går att läsa sig till.   

Personlig utveckling baserat på forskning

Effekterna från mindfulness vid stresshantering har sedan länge dokumenterats. 2009 fick Elizabeth Blackburn Nobelpris när hon visade på att delar i våra celler som förknippas med åldrande påverkas negativt av stress och positivt av mindfulness. Vi blir dessutom mer effektiva och får både mer energi och upplever mer glädje. Dessutom ökar kreativiteten och immunförsvaret får en boost. 

Mindfulness kan användas i flera sammanhang. Förutom tidigare nämnda effekter visar forskning på att det sker en personlig utveckling både i vårt arbete och privat. Richard H Thaler som fick nobelpris 2017 i ekonomi har gjort en brygga mellan ekonomi och mänskliga beteenden. Det finns forskning som visar att när vi ska fatta viktiga beslut finns det en gräns för när logisk intelligens hjälper och där istället emotionell intelligens är viktigare. Emotionell intelligens är ens förmåga att relatera till sina egna och andras känslor, att sätta sig in i andras och sina egna känslor och förstå hur ett beslut landar hos någon annan. Det är även förknippat med vår empati för andra och viktigt för våra relationer. Vidare finns det forskning som visar att mindfulness hjälper till att utveckla emotionell intelligens och därmed ett bra verktyg för att hjälpa ledare, medarbetare och företag att utvecklas.  

När vi hamnar under press och stress tenderar vi att ta beslut där vi får en kortsiktig vinst och för att undvika situationer som är jobbiga. Det är amagdyla hjärnan, vår äldsta del av hjärnan, som vill skapa kortsiktiga resultat och hjälpa oss undvika fara. När vi gör mindfulness utvecklas får frontallob som kan hjälpa oss att se vad vi behöver reagera på och vad som är en överdriven reaktion. Det minskar både stressen, hjälper oss att fatta bättre beslut och gör oss till bättre medarbetare.   

Innehåll i kursen

Utvecklingsprogrammet ger dig kunskap och effektiva verktyg inom mindfulness. Dessa kommer hjälpa dig både sänka din stress och utveckla din förmåga att stanna upp och reflektera samt din emotionella intelligens.  Vi hjälper dig också att integrera verktygen i just din vardag. Vi kommer också arbeta med dina personliga styrkor och motivationsfaktorer och här tar vi hjälp av vårt forskningsbaserade analysverktyg Harrison Assessments.

Resultat för individen

Genom mindfulnessövningar och personlig utveckling bygger du upp en resistens mot stress, klarar jobbiga situationer bättre och utvecklar dig som människa. Oftast leder det till större glädje och harmoni i livet, att dina relationer utvecklas, att du blir mer öppen och även mer fokuserad.  

Resultat för företaget

Ökad effektivitet och omsättning för företaget, bättre samarbetsförmåga hos medarbetarna, lägre stressnivåer, bättre stämning och även att medarbetarna och personalen fattar bättre beslut.   

Upplägg

De ämnen vi arbetar med är:

  • Närvaro i nuet, vi arbetar med vår lyhördhet inför kroppen och själens signaler samt med vår andning och avslappning.
  • Självkänsla/självbild, vi arbetar med vår självacceptans och vår positiva självbild.
  • Balans, vi arbetar med att medvetandegöra hur vi använder vår energi genom att göra ett energikonto och vi arbetar med hur vi ska få våra inre önskningar och vårt yttre liv att smälta samman.
  • Analys av dina styrkor, med hjälp av vårt analysverktyg medvetandegör vi dina styrkor. När vi använder våra styrkor skapar vi mer energi, blir mer närvarande i nuet och får större flow i arbetet.


LENZO har både individuella program och program/kurs/webbinar i grupp.

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.