Rekrytering & search & executive search & second opinion

Ett företags framgång är tätt knutet till vilka personer de har anställda och att rätt person är på rätt plats. Vid LENZO-rekryteringar är vi alltid 2 personer vid rekryteringarna, en rekryterare och en coach, och vi lägger lika mycket värde vid att personen ska ha rätt kunskaper så väl som personliga egenskaper. Vi fokuserar också på att personen ska passa in på just ert företag och i er kultur. I rekryterings-processen kommer ni få bra tillgång och insikt i varje kandidats styrkor och utvecklingsområden och ni kommer få tips på hur ni bäst leder personen. Vi har också instegscoachningar där vi hjälper den nyanställda att komma in i jobbet samt korta startsträckan. 

Vi erbjuder hela rekryteringar, delar av rekryteringar eller bara analys av kandidaternas personliga lämplighet mätt direkt mot deras specifika yrkesroll (second opinion). Vi gör även Headhunting / Search, då vi söker upp intressanta kandidater genom vårt eget researcharbete, naturligtvis helt konfidentiellt.  

Hur vi matchar personliga egenskaper med kompetens, utbildning och erfarenhet

För att få ett stabilt och långsiktigt resultat i våra rekryteringar så lägger vi lika stor vikt vid kandidatens personliga egenskaper såväl som kompetens, utbildning och erfarenhet. Som verktyg för att säkerställa lämpligheten / personligheten vid rekryteringen använder vi Harrison Assessments (www.harrisonassessments.com) Verktyget bygger på över 30-års forskning av 2,2 miljoner analysresultat och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler, analysen kan ta fram 175 personliga egenskaper. Frågeformuläret för analysen är webbaserat och tar cirka 20 minuter. Det unika med Harrison Assessments mot andra rena personlighetstest är att den utvärderar personligheten mot specifika yrkesprofiler (kan matchas mot 7000 framforskade yrkesprofiler).  

Varför ska Ni välja LENZO?

Vi arbetar med ett stort personligt engagemang gentemot våra kunder. Vi anser att våra goda kundrelationer och våra återkommande kunder är vår bästa marknadsföring. Vi lägger stor vikt vid att lära känna ditt företag för att vi ska kunna förstå dina behov och önskemål. En lyckad rekrytering är när företagets behov och kandidatens behov matchar. När anställningsavtalet är påskrivet, släpper vi inte taget, vi erbjuder utan extra kostnad, en så kallad "instegscoachning"/"onboarding", efter att anställningen har påbörjats, detta för att korta "startsträckan" för den nyanställde samt vägleda arbetsgivaren att fortsätta utveckla den nyanställde. Naturligtvis ger vi också garanti att om den nyanställde av vilken som helt anledning skulle sluta inom 6 månader, då gör vi om rekryteringen kostnadsfritt en gång. Våra värdeord är förtroende, kvalité och bestående resultat/förändringar.


Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.