Medarbetarutveckling

I utvecklingsprogrammet så identifierar vi utmaningar som i sin tur skulle kunna hindra medarbetaren ifrån att få tillgång till sin fulla kapacitet/potential. Vi arbetar sedan med olika typer av verktyg så att medarbetaren på bästa möjliga sätt kan hantera utmaningen. Du lär dig bemästra kommunikation, konflikthantering och hur du kan nyttja din högsta nivå samt höja din lägsta nivå för att bli mer effektiv i arbetet. Programmet sträcker sig över en längre tid för att medarbetaren verkligen ska få möjlighet att reflektera och applicera dom verktyg som han/hon får med sig. Enligt studier så visar det sig att vara det bästa sättet att integrera kunskap på.


Syfte och mål med medarbetarutveckling är att markant öka medarbetarens potential samt medvetenhet kring sin yrkesmässiga potential. Forskning visar, genom att bara medvetandegöra en människas styrkor så ökar sannolikheten med 45% att han/hon använder sig av dessa styrkor.
Utvecklingsprogrammet består av följande delar:


• Mina personliga styrkor och mina utvecklingsområden, hur fungerar jag
• Mål & handlingsplan & strategier
• Individanpassad kommunikation utifrån personlighetstyper
• Konflikthantering
• Begränsat mindset vs utvecklande mindset


Som verktyg för belysning använder vi Harrison Assessments. (www.harrisonassessments.com)
Verktyget bygger på över 25-års forskning av 2,2 miljoner analysresultat och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler, analysen tar fram 175 personliga egenskaper. Frågeformuläret är webbaserat och tar cirka 20 minuter, det motsvarar minst 1 dags analysering med traditionella metoder.


Vi låter först medarbetaren göra Harrison Assessments webbaserade frågeformulär. Sedan tar vi fram rapporter som identifierar varje individs personliga egenskaper.

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.