Ledarskapsutveckling genom emotionell intelligens

 En ledarskapskurs för att ”Motivera och hjälp dina medarbetare nå bättre resultat genom ett tydligt ledarskap och en tränad emotionell intelligens” 

Vad är emotionell intelligens och hur påverkar det ledarskapet? Hur kan ledare hjälpa sina medarbetare till bättre prestation, ökad motivation och ännu bättre resultat genom att öka sin emotionella intelligens?  

Allt det här bryter vi ner i vårt utvecklingsprogram där vi visar på tydliga samband mellan emotionell intelligens och ledarskap. Studie på studie visar att ett värderingsstyrt ledarskap med fokus på att bygga bra team är det som når bäst resultat i längden. Framgångsrika företag som Google, Apple m.m. har insett och anammat det här.  

Genom kursen får du som ledare ökad medvetenheten kring dina egna personliga styrkor, drivkrafter och motivationsfaktorer samt träning av emotionell intelligens. Detta ökar motivationen hos medarbetarna, får team att prestera bättre, skapar en djupare sammanhållning och når snabbare gruppens mål. 

Vad är emotionell intelligens

Förmågan att sätta sig in i och förstå sina egna och andras känslor och att använda sig av den informationen för att hantera situationer på bästa möjliga sätt. Enligt forskning finns det en gräns för hur mycket IQ och erfarenheter etc. kan hjälpa dig i arbetet och där det istället är viktigare att ha en utvecklad emotionell intelligens, EQ. Det handlar alltså om att skapa bästa möjliga förutsättningar för framgång som ledare och för företag.

Personlig utveckling baserat på forskning

Alla utvecklingsprogram som vi på LENZO arbetar med är grundade i de senaste forskningsrönen för att säkerställa bästa möjliga kvalité och bestående förändringar. Enligt Daniel Goleman är det en ledare med hög emotionell intelligens (EQ) som skapar de bästa resultaten. 

Innehåll i kursen

·         Individuell coachning och återkoppling av Harrisonanalys

·         Mina personliga styrkor och utvecklingsområden

·         Mina värderingar, drivkrafter och motivation (mig och andra)

·         Mina mål, handlingsplan och strategier

·         Individanpassat ledarskap

·         Konstruktiv feedback och kommunikation

·         Gruppdynamikens olika steg 

Vem är denna kurs för?

För dig som vill vidareutveckla dig själv i din ledarroll, som vill ta ännu bättre beslut, bli en ännu bättre ledare och ge dig själv en möjlighet att bli den bästa version av dig. 

Resultat för individen och företaget

Resultatet blir motiverade medarbetare och starkare team som upplever mer glädje, energi, motivation och presterar bättre i sitt arbete vilket i sin tur leder till bättre resultat för företaget. 

Upplägg

Vi träffas vid 8 tillfällen varav 1 tillfälle är  individuellt.

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.