Vilka förutsättningar är nödvändiga för att ett team fortsatt ska nå resultat i det hybrida arbetssättet? Nu räknar många med att delvis vara tillbaka på sin arbetsplats och delvis fortsätta att arbeta på distans. Nya studier säger att det kommer att vara en konkurrensfördel för företag som erbjuder anställda att delvis arbeta på distans. Hur vi lyckas få ihop det hybrida arbetssättet kommer att vara direkt avgörande för företagets resultat, förmågan att bibehålla och attrahera nya medarbetare, en bra gruppdynamik och en attraktiv företagskultur.

Vilka byggstenar formar ett högpresterande team i det hybrida arbetssättet? Vilken påverkan har kulturen på beteenden och prestation när vi arbetar delvis på arbetsplatsen och delvis på distans? Vad är kollektivets gemensamma ansvar i skapandet av en sund kultur och vad är individens ansvar? Hur stor del av att nå resultat ligger i mjuka värden (motivation, tillit, gemenskap, meningsfullhet etc) och hur stor del ligger i hårda värden (mål, struktur, strategier etc). Våra gemensamma beteenden formar kulturen och kulturen påverkar i sin tur ansvarstagande, initiativ, motivation och den psykosociala hälsan.  

Workshopen handlar om att tillsammans utforska vägar att nyttja varandra mer och förstå varandras olikheter för att skapa och bibehålla högpresterande team i det hybrida arbetssättet. Vi skapar förståelse för bakomliggande faktorer och behov som påverkar välmående och resultat. Målet med workshopen är att ni ska bli så effektiva som möjligt i arbetet, samtidigt som välmående ökar.  

Det finns vinster i det hybrida arbetssättet, men utan en djupare förståelse, rätt nycklar till hur vi ska både agera och tänka framöver finns risker att gå miste om dessa fördelar och i värsta fall få ut det värsta av två världar. Det kommer också innebära att ni blir mer attraktiva som företag. 

Vi skräddarsyr programmet utifrån era specifika behov och arbetar med följande delar:

·       Upplägg av det hybrida arbetssättet kopplat till företagets värderingar och kultur

·       Gruppens & individens styrkor & utvecklingsområden

·       Nycklar till högpresterande hybrida team

·       Hur behåller vi inre motivation och ett starkt självledarskap i det hybrida arbetssättet? (SDT-teorin)

·       Hur bibehåller vi energi och balans individuellt och i grupp (Energicirklarna)

·       Tankar, beteenden och attityder till det vi kan och det vi inte kan påverka (Tankecirklar) 

Workshopen är upplevelsebaserad dvs vi varvar teori tillsammans med praktiska övningar. Det gör att ni får insikter i olika beteenden, kultur och vad varje persons bidrag till teamet och kulturen är och därför är inget som enbart går att läsa sig till.


Kontakta LENZO för mer information

info@lenzo.se

031 – 55 13 00