Självledarskap genom emotionell intelligens


2021-03-18 Modul 1

1. Reflektion utmaningar.pdf
2. 1, Tankecirklarna övning.pdf
2. 2, Tankecirklarna övning.pdf
3. Hemuppgift tankecirklarna.pdf

Modul 2


Modul 3