-Din mentor i livet-

Jag heter Sofia Andersson Frindi . Jag är sedan 2001 utbildad för att arbeta med medarbetarutveckling och friskvårdsfrågor. Jag har sedan dess arbetat med utveckling av människor och organisationer, både individuellt och i grupp, ofta med säljutveckling alternativt ledarskapsutveckling eller annan inriktning utifrån behov och befattning. 

Jag arbetar även med organisationsutveckling, rekryteringsuppdrag, teambuildning samt inspirationsföreläsningar. (www.lenzo.se) Oavsett vilken av dessa former jag arbetar i, arbetar jag alltid mot helheten och mitt mål är att alltid få bestående förändringar. Vid medarbetarutveckling handlar det om att få balans mellan de olika delarna i en människas inre och yttre liv. Precis som hos en idrottsman spelar det ingen roll hur fort han springer om han inte tänker rätt i starten. Det spelar heller ingen roll om han äter och tränar rätt, men inte får den djupa avslappning och vila han behöver. 

Mitt arbete innebär att jag har kontakt med människor med många olika personligheter och behov. Mina starka sidor är att jag har en god lyhördhet, flexibilitet, människokännedom, känslighet och ledarskapsförmåga att möta varje enskild individ där denne är. Ordet respekt och ödmjukhet har en mycket viktig innebörd för mig. 

I mitt arbete som medarbetarutvecklare/coach har jag en ledande och stödjande roll. Det handlar om att leda personen till egen insikt i vad som behöver stärkas för att nå sina mål. Sedan handlar det om att motivera personen att finna mer av sin egen kraft/tro på sig själv för att orka göra de förändringarna/förbättringarna. Jag har även arbetat mycket med min egna personliga utveckling då jag tror att ju bättre en person kan förstå och leda sig själv desto bättre kan denne leda andra. 

Jag har tidigare även arbetat som försäljare för Konstmuseet under 3 års tid med mycket goda försäljningsresultat. Som person har jag en stark drivkraft, entusiasm, vilja och initiativförmåga. Jag ser det möjliga istället för det omöjliga. Jag är en öppen och positiv person med integritet och starkt engagemang i det jag åtar mig. 

Jag är återförsäljare av Aloe Vera produktuer åt Forever Living Products.
Kontakta mig för vidare information. Se referenser nedan. /Sofia

Kontaktuppgifter:
Sofia Andersson-Frindi
Mobil: 070-644 44 76
E-post: sofia@lenzo.se

Referenser från uppdragsgivare
Jag kom i kontakt med Sofia Andersson första gången på Idrott- och föreningsförvaltningen. Jag har personligen nått otroligt värdefulla insikter genom Sofia och har efter det rekommenderat henne för personer på vår anläggning –såväl personal som kunder vilka känt att de vill utvecklas
vidare. 

Då jag även arbetar som NLP-terapeut har det hänt att jag rekommenderat mina klienter att ta kontakt med Sofia. Sofia Andersson är en levande människa, fullständigt närvarande i möten med andra människor. Hennes värme och glädje inspirerar alla hon kommer i kontakt med och hon besitter förmågan att möta varje enskild individ där hon/han befinner sig. 

Med konkreta exempel belyser hon enkelheten i problem och i ett andetag kan hon förvandla det svåraste till något mycket tidigt och enkelt. Resultaten i de klienter hon möter blir bestående. Hon hjälper människor att hitta sin kärna, stärka sina grundvärderingar, sin integritet och att uppnå sina mål. Sofia Andersson är också en av de unika människor som verkligheten lever som hon lär. Hon bjuder på sig själv, sina motgångar och framgångar och med den stora portion humor hon levererar sina budskap, går de inte att missa. 

I och med att Sofia har kunskapen så djupt integrerad läser hon skickligt av hur budskapen tas emot och förtydligar, alltid på personens egna villkor, där det krävs.
Jag har stor erfarenhet av mental träning, NLP, personlig utveckling men inget jag stött på har varit så slående och effektivt som det Sofia Andersson lär ut. Det gäller inte längre konflikthantering och stresshantering, det handlar snarare om konflikt-sanering och stress-sanering. Det unika med Sofia är att hon alltid arbetar med orsakerna, kärnan och när dessa är behandlade har du den grund att stå på och de verktyg du behöver för att själv fortsätta din personliga utveckling. 

Jag rekommenderar varmt Sofia Andersson-Frindis, coachningar och föreläsningar för dig som vill inspireras och möta dig själv för kanske första gången och för dig som verkligen vill utvecklas och se hur enkla svårigheterna faktiska är. Det går bra att ringa mig för en mer utförlig referens.
Vänliga hälsningar
Elisabeht Wannebo
Proccesledare
Idrott- och föreningsförvaltningen
Mobil: 0707-52 12 27


Rekommendation för Sofia Andersson-Frindi
Jag har arbetat mycket nära med Sofia Andersson-Frindi under 2 år, medan hon har arbetat som coach med inriktning på personalvård / medarbetarutveckling och friskvård på Montessoriförskola Lyckan. Sofia utmärker sig i rollen som coach då hon upprätthåller en av de högsta nivåerna av att vara stabil, varm och att få en nära kontakt med alla hon träffar. Sofia är trygg i sin arbetsroll, hon utför sitt arbete med stor initiativförmåga och glädje. 

Jag som förskolechef har nått resultat och haft stora framgångar med Sofias hjälp och stöd. Jag har utvecklats snabbt och lärt mig ovärderliga
saker tack vare Sofias personlighet och hennes arbetssätt. Sofia är väldigt uppskattad av personalen på Montessoriförskolan Lyckan, både för sitt engagemang, trevliga sätt och för sin stora kunskap. Jag är mycket tacksam för vad Sofia bidrar med till vår förskola och mig som förskolechef. Sofia är
en utomordentlig tillgång till vår arbetsplats. 

Jag rekommenderar henne och med nöje lämnar jag henne mina allra bästa rekommendationer för vilken uppgift eller samarbete som helst på ditt företag vad gäller personalutveckling. 

Du är välkommen att kontakta mig om du har några frågor.
Med vänliga hälsningar
Rosanna Norén Almén
Förskolechef (2011-08-08 – 2013-09-23)
Montessoriförskola Lyckan
031-58 29 60
E-post: rosannanorenalmen@gmail.com


Referens för Sofia Andersson-Frindi
Jag har känt Sofia i många år. Sofia har stor erfarenhet av att klara av svåra utmaningar och har därför lätt att sätta sig in i andras liv och utmaningar. Hon har en stor gåva som ligger på det intuitiva planet. Hon ser liksom igenom människor. Ser deras bördor och hur de påverkar kropp och själ. Denna kunskap förvaltar hon på, enligt mina erfarenheter, på ett storslaget sätt. Ofta visar det sig att det hon "ser" stämmer med den person som hon samtalar med.
Hon är alltid ärlig i sina omdömen, vilket ibland kan uppfattas svårt, men hon känner mycket kärlek och stor empati med sina klienter. Jag vet detta av egen erfarenhet då jag under flera år anlitat Sofia. Sofia arbetar med coachning av enskilda personer men också med företag och offentliga institutioner. 

Hon håller också föredrag och ger utbildningar i friskvård och personalutveckling, där kropp och själ hör samman. Hon tvingar inte sina uppfattningar på någon och är alltid öppen för god kommunikation om olika människors synsätt och tankar. Hon har lätt att få nya kontakter och drömmen om att få starta ett ”Familjehus” har följt Sofia genom åren. Så som samhället ser ut idag behövs många aktörer med god vilja att stötta både enskilda och familjer som av olika skäl är dysfunktionella. 

Det går bra att ringa mig för en mer utförlig referens.
Peter Wahlbäck
Kyrkoherde
Svenska kyrkan
Mobil: 0706-68 12 03


Referens för Sofia Andersson-Frindi
Jag har anlitat Sofia för personalens friskvård sedan hon arbetade på min dåvarande arbetsplats. Jag har sedan fortsatt att få friskvård, på min nuvarande arbetsplats där jag ansvarar för personalens friskvård. Sofia har ett helhetsperspektiv på varje person I mitt yrke inom Svenska Kyrkan möter jag många utbildade själavårdare men det är i få fall jag har mött en empati och energi som jag möter i Sofia. 

För min personliga del har Sofias helhetsperspektiv på människan hjälpt mig att öka min självkännedom och självkänsla både var gäller kropp och själ. Efter flera års kontakt är jag utomordentligt nöjd och kan varmt rekommendera att anlita Sofia för coachning, friskvård och föreläsningar. 

För ytterligare referenser kontakta mig gärna.
Med Vänlig Hälsning
Anders Orsander
Församlingspedagog Svenska Kyrkan
Tele: 0737-73 87 57


Referens för Sofia Andersson
Jag träffade Sofia Andersson-Frindi 2008 på min dåvarande arbetsplats. På väldigt kort tid fick hon mig att öka min medvetenhet och självkännedom. För varje möte med Sofia fick jag alltid en ny insikt och större förståelse för mig själv, som är förutsättningarna om man vill utvecklas som människa. Man känner snabbt förtroende för Sofia för hon har mycket empati, ödmjukhet och glädje, man känner sig alltid respekterad och hörd i hennes närvaro. 

Det finns få människor som har sånt engagemang i andra människor som Sofia har, det spelar ingen roll om det är ett barn, en hemlös, en chef eller någon hon möter på gatan, så har hon alltid samma ödmjukhet och glädje. Hon behandlar alla människor lika. 

Jag vill varmt rekommendera Sofia som coach, föreläsare, hon ger bestående resultat. 

Med vänlig hälsning
Angela Kaakunen
Friskvårdsterapeut
Kreativ kooperativ
Mobil: 070-727 61 64
Uppdaterad 2018-02-08