Självledarskap genom emotionell intelligens


Inför tillfälle 1, 2023-03-24
SEQ tillfälle 1 - Förberedelse inför kurs (SKF).pdf

SEQ tillfälle 1 - material under kurs (SKF).pdf

Tillfälle 1, 2023-03-24


Mellan tillfälle 1 och 2
SEQ tillfälle 1 - material mellan tillfälle 1 och 2 (SKF).pdf

Tillfälle 2, 2023-04-19

SEQ tillfälle 2 - material att arbeta ur 230419 (2).pdf

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs - Hemuppgift dag för dag, energibalans, mental träning (230419).pdf