Tillfälle 1, 2021-04-23

1. Mitt varför.pdf
2. Allas stykor.pdf
3. Positiv feedback övning - Jag-Budskapet.pdf
4. Hemuppgift reflektion.pdf
IMGD modellen - info.pdf

Tillfälle 2, 2021-05-21


Tillfälle 3, 2021-07-02