Tillfälle 1, 2021-04-23

1. Mitt varför.pdf
2. Allas stykor.pdf
3. Positiv feedback övning - Jag-Budskapet.pdf
4. Hemuppgift reflektion.pdf
IMGD modellen - info.pdf

Tillfälle 2, 2021-05-21

1. Reflektion sen sist.pdf
2. Korrigerande feedback - JAG Budskapet.pdf
3. IMDG - reflektions fråga.pdf
4. IMGD - reflektions frågor del 2.pdf
5. Hemuppgift, reflektion via tankecirklar.pdf

Tillfälle 3, 2021-07-02

1. Reflektioner & överenskommelser.pdf
2. Övning kring färgerna.pdf
3. Vägen framåt.pdf