Harrisonutbildning , tillfälle 1, 2021-05-07
Övergripande genomgång av Harrison Assessments - framgångsanalys.
PDF nedan
1. Andrew Jones ex rapport Framgångsanalys
Andrew Jones ex rapport Framgångsanalys säljare sv (210506).pdf
175 Egenskaper Harrison (210518).pdf

Harrisonutbildning , tillfälle 2, 2021-05-18

Övergripande genomgång av Harrison Assessments - Paradoxdiagram.
PDF nedan
1. Andrew Jones ex rapport Paradoxdiagram

Andrew Jones ex rapport Paradoxdiagram säljare sv (210506).pdf

Harrisonutbildning , tillfälle 3, 2021-05-27 torsdag
Djupgående genomgång framgångsanalys -övningsklient åt MC.
PDF nedan: 
1. Förberedelse inför genomgång av Harrisonanalys
2. Samtalsstruktur under genomgång av Harrisonanalys
3. Tomma paradoxer att fylla i själv
1. Förberedelse inför genomgång av analys (LENZO).pdf
2. Samtalsstruktur under genomgång av analys (LENZO).pdf
3. Tomma paradoxer att själva fylla i.pdf

Harrisonutbildning , tillfälle 4, 2021-06-01 tisdag

Planerad genomgång av Framgångsanalys för övningsklient (AT)


Harrisonutbildning , tillfälle 5, 2021-06-02 onsdag

Genomgång av Framgångsanslys för övningsklient (JOB)


Harrisonutbildning , tillfälle 6, 2021-06-08 tisdag

1530-1700, planerad genomgång av MC övningsklient 2


Harrisonutbildning , tillfälle 7, 2021-06-10 torsdag

1530-1700, planerad genomgång av AT övningsklient 2 (EJ INSPELAT)


Harrisonutbildning , tillfälle 8, 2021-06-15 tisdag

1530-1700, planerad genomgång av JOB övningsklient 2


Harrisonutbildning , tillfälle 9, 2021-06-16 onsdag
1530-1700, planerad genomgång av  AT övningsklient 3
Film 1-2

Film 2-2


Harrisonutbildning , tillfälle 10, 2021-06-22 tisdag

1530-1700, planerad genomgång av MC övningsklient 3 och JOB övningsklient 3


Harrisonutbildning , tillfälle 11, 2021-06-23 onsdag
1600-1700, planerad genomgång av AT övningsklient 4