Vi hjälper företag förändra sina gemensamma beteenden för att öka känslan av tillit och skapa fantastiska resultat!

Vi erbjuder lösningar för ledare, ledningsgrupper, team och medarbetare.

Skillnaden som gör skillnad i organisationen

Att utvecklas inom sitt ledarskap, sitt medarbetarskap och teamwork gör skillnad på riktigt i organisationer, att få nya insikter, lära sig teorier, bygga på sina kunskaper och framförallt träna sina färdigheter. Det leder till beteendeförändringar. Det gör skillnad, på riktigt! Vi på LENZO bryr oss om din utveckling. 

Ascom gav LENZO i uppdrag att genomföra ett program för både juniora och seniora ledare som varit väldigt framgångsrikt. Programmet innehöll de mest essentiella delarna inom ledarskap och lät deltagare bl.a. fördjupa sig i sin roll som ledare samt sina individuella styrkor. I programmet växlar teoretiska delar med praktiska moment för att träna färdigheter. Kursledarna levererar med en hög energi vilket ledde till ett högt engagemang. Vi rekommenderar varmt samarbeten med LENZO. 

Klara Franson - Ascom, HR

"Kvalitéten fanns med genom att alla kursmoment bottnade i psykologisk forskning som sedan konkretiserades med relevanta exempel, samtidigt som kursledarna hade valt innehållet med omsorg och var kunniga inom sitt område."

Ulf Gilmegård - Klubbchef, Lerum Friidrott

Jag gick en företagsintern utbildning i ledarskapsutveckling. Kursledarna på LENZO var väldigt kunniga, proffsiga, roliga men framför allt extremt engagerade i både utbildningen som sådan och i deltagarna. De såg till att samtliga är involverade i diskussioner, och de använder sig också av många kortare grupparbeten, vilket både ger mer praktisk övning av det som gåtts igenom men också mer samarbete mellan deltagarna.

Jag tog med mig massor av tips, metoder och verktyg som jag numera använder så gott som dagligen i mitt arbete. Därför kan jag inte göra annat än att varmt rekommendera utbildningen och LENZO!

Johan Sund - VD, Abesiktning AB

Boka ett samtal