Vilka förutsättningar är nödvändiga för att ett team fortsatt ska nå resultat i det hybrida arbetssättet? Nu räknar många med att delvis vara tillbaka på sin arbetsplats och delvis fortsätta att arbeta på distans. Nya studier säger att det kommer att vara en konkurrensfördel för företag som erbjuder anställda att delvis arbeta på distans. Hur vi lyckas få ihop det hybrida arbetssättet kommer att vara direkt avgörande för företagets resultat, förmågan att bibehålla och attrahera nya medarbetare, en bra gruppdynamik och en attraktiv företagskultur.

I utvecklingsprogrammet med ledningsgruppen får ni förutsättningar att gå över till det hybrida arbetssättet. Vi skapar förståelse för bakomliggande faktorer och behov som påverkar välmående och resultat. Vi ser över vilka fokusområden som är gynnsamma vid distansarbete och vilka som är gynnsamma vid arbete på kontoret. Målet med ledningsgruppsutvecklingen är att ni ska bli så effektiva som möjligt i arbetet samtidigt som välmående ökar och ni blir mer attraktiva som arbetsgivare. 

Våra gemensamma beteenden formar kulturen och kulturen påverkar in sin tur ansvarstagande, initiativ, motivation och den psykosociala hälsan. Programmet är upplevelsebaserad dvs vi varvar teori tillsammans med praktiska övningar och är inget som enbart går att läsa sig till.  

Det finns vinster i det hybrida arbetssättet, men utan en djupare förståelse, rätt nycklar till hur vi ska både agera och tänka framöver finns risker att gå miste om dessa fördelar och i värsta fall få ut det värsta av två världar. 

Vi skräddarsyr programmet utifrån era specifika behov och arbetar med följande delar:

·       Upplägg av det hybrida arbetssättet kopplat till företagets värderingar och kultur

·       Gruppens & individens styrkor & utvecklingsområden

·       Nycklar till högpresterande hybrida team

·       Hur följer vi gruppens olika utvecklingsfaser utifrån det hybrida arbetssättet? (IMGD-modellen)

·       Hur bibehåller vi motiverade och självgående medarbetare i det hybrida arbetssättet? (SDT-teorin)

·       Hur ledarna behöver anpassa sin kommunikation utefter medarbetares behov och situation


Kontakta LENZO för mer information

info@lenzo.se

031 – 55 13 00