Feedbacksystemet

Feedbacksystemet är ett enkelt men kraftfullt verktyg som går att använda för egen del eller för en grupp personer. Syftet med feedbacksystemet är att identifiera framgångsfaktorer och lärdomar under en vecka. Detta för att ge sig själv de bästa förutsättningarna att lyckas framöver. Det som många av oss tenderar att göra när vi upplever en positiv erfarenhet, när vi lyckas med något är att vi knappt ger oss själva någon feedback alls. När vi däremot är med om en negativ erfarenhet, när vi inte lyckas så är det vanligt att vi ger oss själva väldigt mycket negativ feedback och lägger överdrivet mycket tankeverksamhet/energi på det som inte gick bra, till den grad att vi blir självkritiska och faktiskt får svårt att lära oss något överhuvudtaget. 

I feedbacksystemet så syftar vi till att göra tvärtom. När du upplever en positiv erfarenhet, när du lyckas med något (oavsett om det är en liten seger) så ska du ge dig själv mycket positiv feedback (se bilden ovan) och lägga tid och energi på att identifiera vad det var som gjorde att du faktiskt lyckades. Det resulterar i att du hittar dina framgångsnycklar så att du kan använda dig av dessa igen. När du upplever en negativ erfarenhet, när du inte lyckas så ska du givetvis ge dig själv feedback, men det är viktigt att den är kort, konstruktiv och att du tittar på händelsen med objektiva ögon (se bilden ovan). Stanna inte kvar i en negativ händelse för länge utan studera det som inte gick bra, varför det inte gick bra och vilka lärdomar som du kan ta med dig.