Vi arbetar med :

-Ledarskapsutveckling
-Ledningsgruppsutveckling
-Rekrytering & search & executive search & second opinion
-Självledarskap & stresshantering
-Teamutveckling
-Kulturutveckling

LENZO Utveckling & Rekrytering AB utvecklar företag och människor. I ett samarbete med oss får du ett team som arbetar med passion och ett stort personligt engagemang. Vi har en dynamisk sammansättning bland våra medarbetare och vi tror på att olika personligheter ger mer dynamik och energi. Allt för att skapa bestående resultat/förändring hos Er. Våra värdeord är förtroende, kvalité och bestående resultat/förändringar. Vi arbetar över hela Sverige och internationellt , både IRL och webbaserat, mot branscher som kräver förtroende, hög kvalité och bestående resultat/förändringar. Vårt mål i alla våra samarbeten är att du som kund ska känna djupt förtroende, en hög kvalité och få bestående resultat/förändringar. Det här vår värdegrund. Vi har HK på Gamlestadsvägen 1, Göteborg samt kontor i Östersund, Jämtland. (www.lenzo.se)


Familjehuset.com
LENZO är ett företag som främst arbetar med ledarskap, kultur och värderingar. LENZO är ett värdegrundstyrt företag som också arbetar ideellt med SOCIAL HÅLLBARHET genom att bygga broar mellan affärslivet och människor i utanförskap. Vårt mål är inte att rädda människor, utan att jobba proaktivt och skapa förutsättningar så människor slipper bli räddade. Med tanke på hur samhället ser ut idag kopplat till gängkriminalitet, drogmissbruk och skjutningar har LENZO skapat ett ideellt projekt som heter Familjehuset.com
Familjehuset.com kommer att arbeta med förebyggande insatser för ungdomar mellan 12 och 20 år som är i riskzonen för någon form av utanförskap, men som ännu inte hamnat i exempelvis kriminalitet eller drogmissbruk. Målet är att få ungdomarna att bli behöriga till gymnasiets nationella program och få godkända betyg i gymnasiet för att ta sig vidare till studier eller arbete. Vi gör detta genom att skapa en trygg familjeliknande plats, där ungdomarna kommer att få läxhjälp och utbildning i bland annat konflikthantering och självkännedom. Familjehuset.com erbjuder en unik helhetslösning, där allt sker under samma tak. Förutom själva verksamheten i den fysiska lokalen vill vi göra en nationell samhällsinsats där våra medarbetare finns ute på företag och skolor runtom i Sverige och kostnadsfritt erbjuder utbildning i att bygga goda kulturer, jobba med gemensamma grundvärderingar och stärka självkänsla och egenvärde. Familjehuset.com är en ideell förening men har som avsikt att på sikt bedrivas som en stiftelse! . Läs mer: www.familjehuset.com

Webbaserad online-kurs med fokus på att utveckla sitt självledarskap 

I situationer där vi upplever stress, press eller i situationer som vi har svårt att hantera så förlorar en del handlingsförmågan medan andra blir irrationella, impulsiva och agerar utan överblick. Här handlar det om att träna hjärnan att få tillgång till vårt inre fokus, inre lugn och hitta ett produktivt förhållningssätt till både det jag kan och inte kan påverka.

Upplägg

 • 10 tillfälle á 15 minuter varannan vecka
 • Varje tillfälle har en reflektions-uppgift för den kommande veckan
 • Innehållet består av teori från senaste forskningen, berättelser och tydliga reflektions-övningar


Planerar ni en Kick-off?

Letar ni en bra workshop eller föreläsning? 

Många företag satsar nu på Kick-off och teamdagar både live och webbaserat, då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten nu släppts. Därför har LENZO tagit fram ett koncept för Kick-off och team med workshops och föreläsningar. Läs mer och/eller boka ett kort möte med mig så berättar jag mer!


Self-leadership through emotional intelligence

Self-leadership through emotional intelligence is the key factor to unlocking our full potential. It’s about developing our ability to intentionally influence our thinking, feeling and actions towards our goals and objectives connected to our true values. It’s also about enjoying the journey towards our goals.  We have web-based courses, workshops/lecture and individual sessions in English and in Swedish


Webbaserad kurs i att leda på distans

Hur upprätthåller vi effektiviteten och tillgodoser medarbetares behov när vi arbetar på distans? Vilka fördelar finns av att arbeta på distans och hur ska vi dra nytta av dem samt vilka utmaningar behöver vi ta hänsyn till? LENZO Utveckling & Rekrytering AB med Simon Frindi och Johan Ohlson har just avslutat modul 2 av vår webbaserade kurs -Att leda på distans på Sweco. Hur påverkas din motivation av att arbeta på distans? 


Webbaserad kurs i självledarskap på distans

Vill du ge dina medarbetare ökad motivation, närvaro och fokus? Genom denna webbaserade kurs i självledarskap på distans får medarbetaren större självinsikt, högre effektivitet, resultatfokus och ett ökat inre lugn trots yttre påfrestningar. Verktygen i kursen bidrar till att kunna leda sig själv på bästa sätt genom utmaningar, stressade situationer. Det handlar om att ta kontroll över situationer genom sina tankar, beteenden och känslor.


Fyll i dina uppgifter om vad du är intresserad av och vill veta mer om. Vi på LENZO Utveckling & Rekrytering AB hör av oss inom kort!

frtroende -190614jpg
 • Förtroende är grunden till långsiktiga och givande relationer
 • För oss handlar det om öppenhet och ärlighet, vi håller det vi lovar
 • Vi har ett genuint intresse, kunskap och erfarenhet som skapar trygghet 
 • Ett handslag betyder någonting
kvalite 190614jpg
 • Vi baserar våra utvecklingsprogram på den senaste forskningen
 • Vi använder ett forskningsbaserat verktyg, Harrison Assessments 
 • Vi har rekryteringsgaranti och onboardning/instegstegscoachning
 •  Vi följer upp och utvärderar alla våra uppdrag för att säkerställa kvalité
bestende f-r 190614jpg

 • Vi släpper inte kunden förrän resultatet är väl förankrat hos företaget/organisationen
 • Vi är genuint intresserade av att kunden utvecklas och att resultatet blir bestående
 • Genom upplevelsebaserad inlärning ser vi till att kunskapen och insikterna blir bestående