Tillfälle 1, 2021-09-07
1. Presentation av dig själv.pdf
2. Mitt varför som ledare.pdf
3. Mina styrkor.pdf
4. Ledarens roll.pdf
5. Reflektion från dagen.pdf
6. Hemuppgift, ditt feedbacksystem.pdf
7. Hemuppgift, reflektion kring dina styrkor.pdf

Tillfälle 2, 2021-10-08

Tillfälle 3, 2021-11-19