Kostnadsfritt webbinarium

Framtidens ledarskap genom emotionell intelligens

Torsdag 2022-03-10 kl. 12.00 – 13.00Välkommen till ett webbinar där du får möjlighet att besöka framtidens ledarskap. Här kommer du få viktiga framgångsnycklar till hur du som ledare i framtiden skapar högpresterande och välmående team.


Framtidens ledarskap behöver tackla många nya utmaningar. Det är frågor som ledare ställt sig i alla år, men som nu återkommer i nya sammanhang. Vi lever i en föränderlig värld, många team arbetar utspritt, teknologier utvecklas och nya generationer kommer in på arbetsmarknaden. I allt detta behöver ledare ha svar på saker som:  

·       Hur motiverar jag mina medarbetare?

·       Hur sammansvetsar jag team som sitter utspridda?

·       Hur bygger, utvecklar och bibehåller jag en sund kultur?

·       Vad är viktigt för mig som ledare att prioritera och fokusera på?

·       Hur omsätter vi strategier till verklighet? 

I dessa utmaningar har emotionell intelligens visat sig vara en av de viktigaste nycklarna. Lösningen är mycket närmare än vad många tror. När vi ökar vår förmåga att förstå oss på beteenden, behov, bakomliggande motivationsfaktorer hittar vi lösningen till många av de utmaningar vi brottas med. 

Låt dig inspireras!

I detta webbinar bryter vi ner begreppet emotionell intelligens och hur det påverkar ledarskapet. Du kommer få en tydlig introduktion, nyttig teoretisk kunskap och konkreta tips på hur du bl.a. kan bygga motivation, engagemang, en sund kultur, psykologisk trygghet och produktivitet genom metoder som är starkt förankrade i forskningen. Studie på studie visar att ett värderingsstyrt ledarskap med fokus på att bygga bra team är det som når bäst resultat i längden. Framgångsrika företag som Google, Apple m.m. har insett och anammat det här.


Tider, info

Framtidens ledarskap genom emotionell intelligens

När:  Torsdag 2022-03-10 kl. 12.00 – 13.00 (vi stannar kvar för frågor efter webbinaret)