Ledarskapsutveckling genom emotionell intelligens

6 tillfällen 08.00-12.00, start torsdag 2019-09-12

Arken Hotel & Art Garden Spa

En ledarskapskurs för att ”Motivera och hjälpa dina medarbetare nå bättre resultat genom ett tydligt ledarskap och en tränad emotionell intelligens”

 Maila info@lenzo.se för att anmäla dig

Ett individanpassat utvecklingsprogram för ledare med fokus på att stärka sina medarbetare och skapa högpresterande team. Utbildningen är baserad på interaktiva övningar där du lär dig dels genom teori men främst via övningar och reflektion kring dina upplevelser.  

Syftet med utvecklingsprogrammet är att få fördjupade insikter kring ditt ledarskap samt att ge verktyg för aktuella utmaningar utifrån varje ledares egen situation. Målet är att ge förutsättningar till att skapa de bästa resultaten, både i ledarskapet men också för organisationen i sin helhet. Det sker via ökade kunskaper/färdigheter inom hur du skapar högpresterande team, hur du utvecklar medarbetare genom coachning och feedback samt hur du som ledare kommunicerar bäst både i vardagen och vid svåra situationer/konflikter. Utgångspunkten är dina egna styrkor (och utvecklingsområden) kopplat till din ledarroll och programmet är baserat på de senaste forskningsrönen inom ledarskap och organisation. Vi träffas först individuellt och sedan i grupp. Via vårt forskningsbaserade verktyg får du en tydlig bild av dina styrkor och därmed en ökad förmåga att leda mer medvetet utifrån dem. 

Hur kan ledare hjälpa sina medarbetare till bättre prestation, ökad motivation och ännu bättre resultat genom att öka sin emotionella intelligens?  

Allt det här bryter vi ner i vårt utvecklingsprogram där vi visar på tydliga samband mellan emotionell intelligens och ledarskap. Studie på studie visar att ett värderingsstyrt ledarskap med fokus på att bygga bra team är det som når bäst resultat i längden. Framgångsrika företag som Google, Apple m.m. har insett och anammat det här. 

Vad är emotionell intelligens?

Det är förmågan att sätta sig in i och förstå sina egna och andras känslor och att använda sig av den emotionella information du får till dig för att hantera situationer på bästa möjliga sätt. Enligt forskning finns det en gräns för när IQ och erfarenheter etc. hjälper dig i arbetet och där det istället är viktigare att ha en utvecklad emotionell intelligens, EQ. Det handlar alltså om att ge sig själv de bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap och för ett framgångsrikt företag. Enligt Daniel Goleman som skrivit flera böcker, föreläst och undervisat på Harvard universitet, så är det en ledare med hög emotionell intelligens (EQ) som skapar de bästa resultaten. 

Ledarskapsutveckling baserat på forskning

Alla utvecklingsprogram som vi på LENZO arbetar med är baserad på de senaste forskningsrönen för att säkerställa bästa möjliga kvalité och bestående resultat. Vi varvar teori med praktiska övningar, vilket innebär att kursen är upplevelsebaserad. Det finns många studier som visar att det är det bästa sättet att integrera kunskap på.

Utvecklingsprogrammets innehåll

Individuell återkoppling

Genomgång och återkoppling av Harrison Assessments analys.

 • Personliga styrkor som ledare
 • Utmaningar som ledare
 • Strategier för sin egen fortsatta utveckling.

DAG 1

 • Introduktion, presentation, förväntningar, agenda
 • Ledarrollen (förväntningar, tillit, syfte och mål)
 • Mina styrkor kopplat till min ledarroll
 • Mina utvecklingsområden kopplat till min ledarroll

DAG 2

 • Positiv feedback
 • Aktivt lyssnande
 • Se/använda mina medarbetares styrkor

DAG 3

 • FIRO, gruppens utvecklingsstadier (tillhöra, kontroll/konflikt, öppenhet)
 • Hålla värderingar levande (leda med exempel)
 • Företagskultur (mission, vision, grundvärderingar)

DAG 4

 • Hur du ger korrigerande feedback
 • Konflikthantering
 • Svåra samtal/svåra besked

DAG 5

 • Individanpassad kommunikation utifrån personlighetstyper
 • Svåra personer och mina försvar
 • Presentationsteknik

DAG 6

 • Coachande ledarskap och koppling med EQ
 • Sammanfattning
 • Arbeta med olika situationer

Vem är denna kurs för?

För dig som vill vidareutveckla dig själv i din ledarroll, som vill ta ännu bättre beslut, bli en ännu bättre ledare och ge dig själv en möjlighet att bli den bästa version av dig själv. 

Resultat för individen och företaget

Resultatet blir motiverade medarbetare och starkare team som upplever mer glädje, energi, motivation och presterar bättre i sitt arbete vilket i sin tur leder till bättre resultat för företaget. 

Upplägg

Vi träffas individuellt vid 1 tillfälle ca 2 h där vi återkopplar Harrisonanalysen, sedan träffas vi i grupp vid 6 tillfällen, 08.00-12.00. Kursen håller till på Arken Hotel & Art Garden Spa, Oljevägen 100, 418 34 Göteborg. Där vi har tillgång till fina lokaler och utrymmen för övningar. Vid varje grupptillfälle ingår fika, kaffe/the och lunch. 

Individuell återkoppling av Harrisonanalys innan 2019-09-12 v.37 

1.     Torsdag 2019-09-12 v.37

2.     Torsdag 2019-10-03 v.40

3.     Torsdag 2019-10-24 v.43

4.     Torsdag 2019-11-21 v.47

5.     Torsdag 2019-12-12 v.50

6.     Torsdag 2020-01-16 v.3 

Pris: 39.000 kr/person exkl moms inkl Harrisonanalys och utbildningsmateriel

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på

tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.