Familjehuset det projekt vi är mest stolta över på LENZO och är på ett sätt hjärtat i LENZO. När vi startade var det viktigt att hitta ett sätt att ge tillbaka till samhället och vi valde att göra det genom att fokusera på vår framtid: våra barn och ungdomar i riskzonen. Framförallt de som inte har de ekonomiska medlen, men verkligen behöver hjälp, stöd och vägledning. Syftet och målet med Familjehuset är att hjälpa barn och ungdomar i åldern 13-19 att gå ut grundskolan med behöriga betyg. Vi håller på att starta upp vårt första Familjehus och det kommer bli ett hus att komma till efter skoltid för barn och ungdomar.  

Hjälp med läxor

Grunden i Familjehuset är att ge barn och ungdomar förutsättningarna att gå ut med behöriga betyg. I en studie som gjordes i Leksand, konstaterades det att 12,8 % av varje årskull kommer att hamna i utanförskap i form av långtidsarbetslöshet, kriminalitet, psykisk ohälsa, missbruk etc. 

Enskild coachning

Målet är att ungdomarna ska gå ut med behöriga betyg, men då behöver dom också veta vad deras motivation, drivkraft och styrkor är. Många av ungdomarna har ingen aning om varför de sitter vid skolbänken överhuvudtaget. Tänk dig själv att gå till jobbet utan att veta varför du går dit. Här hjälper vi varje enskild person att hitta sin motivation genom coachning. 

Stresshantering

Många ungdomar får idag utmattningssyndrom redan vid ung ålder p.g.a situationer och upplevelser som stressar dem. Här finns möjlighet till träning, yoga och mindfulness för att hantera stress. 

Livskunskap

Ungdomarna får med sig kunskaper om konflikthantering, kommunikation och tillvägagångssätt kring hur vi kan förhålla oss till svåra situationer och personer i skolan och på arbetsplatser.   

Aktiviteter

Moroten för många blir aktiviteter som vi gör var 7e eller 8e vecka. Allt från paddling, kanot etc.

Läs mer på www.familjehuset.com

Initiativtagare Sofia Andersson och Lennart Karlsson.