Vill du ge dina medarbetare ökad motivation, närvaro och fokus? Genom denna webbaserade kurs i självledarskap på distans får medarbetaren större självinsikt, högre effektivitet, resultatfokus och ett ökat inre lugn trots yttre påfrestningar. Verktygen i kursen bidrar till att kunna leda sig själv på bästa sätt genom utmaningar, stressade situationer. Det handlar om att ta kontroll över situationer genom sina tankar, beteenden och känslor.

När vi nu arbetar hemifrån så ställs vårt självledarskap på prov. En del av oss förlorar handlingsförmågan och fastnar i det som händer istället för att fortsätta framåt, andra blir irrationella, impulsiva och agerar utan överblick. Här handlar det om att träna hjärnan för att få tillgång till vårt inre fokus, inre lugn och hitta ett bra förhållningssätt till både det vi kan, och det vi inte kan påverka. Det gör att vi blir mer effektiv och kreativ.  

Varför vi starkt rekommenderar denna kurs just nu är för att när vi arbetar på distans visar nya studier att ju längre tid man arbetar på distans, desto sämre riskerar man också att må. Man förlorar lätt sina vardagliga rutiner, man får minskad social och fysisk kontakt som kan skapa en känsla av att vara isolerad från omvärlden. Rädsla och orostankar växer som gör att bl a motivation och fokus på arbetsuppgifter minskar. 

I denna kurs lär man sig att göra medvetna val som är gynnsamma och för mig framåt. Att sätta mig i förarstolen och inte bli en medpassagerare. Att öka självinsikt och min motivation så att jag kan fortsätta leda mig själv på ett konstruktivt sätt. Svåra situationer är en del av att vara människa. Det fina är att vi kan träna oss i hur vi förhåller oss till det som händer.

Sammanfattning av upplägg:

·         3 tillfällen

·         Varje tillfälle är 60 minuter

·         30 minuter frågestund efter varje tillfälle

·         Möjlighet att se tillfället i repris

·         Varje tillfälle är uppbyggt av teorier från den senaste forskningen, levande berättelser och tips/verktyg

·         Alla deltagare får hemuppgifter efter respektive tillfälle 

Upplägg för webbaserad kurs i självledarskap på distans 

Modul 1

·         Energi och livsbalans för ökad effektivitet och motivation

·         Mental träning och hur vi styr våra tankeprocesser

·         Förhållningssätt och attityder 

Modul 2

·         Våra verklighetsfilter, trossatser och våra inre övertygelser

·         Självkänsla och självbild 

Modul 3

·         Vision och målbildsträning

·         Mina inre motivationsfaktorer

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.