Hur upprätthåller vi effektiviteten och tillgodoser medarbetares behov när vi arbetar på distans? Vilka fördelar finns av att arbeta på distans och hur ska vi dra nytta av dem samt vilka utmaningar behöver vi ta hänsyn till?

De behov vi har som medarbetare och människor är desamma vare sig vi arbetar på arbetsplatsens kontor eller på distans, men hur vi tillgodoser dessa behov behöver anpassas beroende på hur situationen när vi arbetar på distans. Vissa behov kan bli passivt tillgodosedda när vi träffas som t.ex. en känsla av gemenskap och tillhörighet. Dessa behöver vi medvetandegöra och aktivt tillgodose när vi leder på distans. 

I webbkursen kommer ni få nyttig teoretisk kunskap och konkreta verktyg att använda i ert ledarskap för att öka effektivitet och kunna tillgodose medarbetares behov. Kursen är baserad på de senaste forskningsrönen och är upplevelsebaserad där ni förutom teori kommer få hemuppgifter. Det finns också möjlighet att interagera med andra deltagare.  

Kursen är uppbyggd på 3 tillfällen där varje tillfälle är 2 timmar. I kursen ges också möjlighet att diskutera med andra deltagare samt att ställa specifika frågor utifrån sin situation. Eftersom utmaningarna för många ledare liknar varandra ger interaktionen en möjlighet att utbyta erfarenheter, öka lärandet, skapa gemenskap samt att anpassa verktygen till sin egna specifika situation. 

Det finns möjlighet att se repris av informationsdelarna av respektive tillfälle ifall någon deltagare vill repetera det som gicks igenom eller om någon inte hade möjlighet att närvara vid live-tillfället. Varje tillfälle är uppbyggt med teori från den senaste forskningen, inspirerande berättelser samt tips/verktyg som kan implementeras direkt och som alla deltagare får i hemuppgift efter respektive tillfälle.  

Sammanfattning av upplägg:

·         3 tillfällen

·         Varje tillfälle är 2 timmar

·         Möjlighet att se tillfället i repris

·         Varje tillfälle är uppbyggt av teorier från den senaste forskningen, levande berättelser och tips/verktyg

·         Alla deltagare får hemuppgifter efter respektive tillfälle


Modul 1

·         Vilka fördelar finns av att arbeta på distans och hur drar vi nytta av dem?

·         Hur förändras ledarens roll när vi arbetar på distans?

·         Vilka former av kommunikation behövs för att utföra arbetsuppgifter bra samt för att tillgodose alla medarbetares sociala behov och för att skapa en gruppsammanhållning?

 

Modul 2

·         Hur bibehåller vi en stark motivation samt en hög effektivitet i ett arbetslag som arbetar på distans?

·         Hur hanterar vi de vanligaste utmaningarna med medarbetare som arbetar på distans?

 

Modul 3

·         Hur kan jag som ledare bibehålla en stark kultur när jag leder på avstånd? Hur kan jag introducera nya medarbetare till kulturen?


Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.