-Bestående förändringar/resultat-

I våra uppdrag använder vi personlighetsanalysverktyget Harrison Assessments (www.harrisonassessments.se)

  • Bygger på över 25-års forskning
  • Analysen tar fram 175 personliga egenskaper och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler
  • Frågeformuläret för analysen tar cirka 20 minuter att göra och motsvarar minst 1 dags analysering med traditionella metoder
  •  Vi har en träffsäkerhet på 96 % vid rekryteringar

Det unika med Harrison Assessments mot andra rena personlighetsanalyser är att den utvärderar personligheten mot specifika yrkesprofiler (kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler) bl a. inom sälj, management, kundservice, teknik och administration.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi berättar om vilka vi är och hur vi arbetar.