Tjänster

-Bestående förändringar/resultat-

UTVECKLINGSPROGRAM

Vi erbjuder, ledarskapsutvecklingsprogram, säljutvecklingsprogram, medarbetarutvecklingsprogram, programmen finns både individuellt och i grupp.

Genomlysning medarbetare

Vi analyserar medarbetarens personliga lämplighet för sina arbetsuppgifter, sedan vägleder vi chefen att själv utveckla sina medarbetare.

Teamutveckling

”Att bygga team” Vi får ihop gruppen så att den presterar maximalt utifrån sina förutsättningar.

Ledningsgruppsutveckling

Vi hjälper ledningsgruppen att ta tillvara på varandras styrkor för att fungera så effektivt som möjligt.

REKRYTERING & SEARCH

Rekrytering

Vi erbjuder hela rekryteringar där vi gör analys av kandidaternas personliga lämplighet mätt direkt mot deras specifika yrkesroll.

Garanti, när vi gör en hel rekrytering ger vi garanti att om den nyanställde av vilken som helst anledning skulle sluta inom 6 månader, då gör vi om rekryteringen kostnadsfritt en gång.

Instegscoaching/onboarding, vid hela rekryterings-uppdrag erbjuder också utan extra kostnad, en s.k. instegscoachning, vid 2 tillfällen efter att

anställningen har påbörjats, detta för att korta "startsträckan" för den nyanställde och ge uppdragsgivaren bra möjligheter att själv vidareutveckla han/hon.

Vi gör search mot kandidater som matchar en förutbestämd kravprofil, detta innebär naturligtvis fullständig konfidentialitet mot både kund och kandidat. Pris beroende på tjänst/ansvar/lönenivå.

Genomlysning slutkandidater

”Second opinion”. Vi analyserar slutkandidaternas personliga lämplighet, matchat mot dennes tänkta yrkesroll, vi hjälper till att minimera risken för felrekryteringar.

ÖVRIGT

Kick off/Inspiration & Workshop

Personlig utveckling med temat: Höj ribban!! Det här är ett seminarie som handlar om personlig utveckling.

Outplacement/omställning

Innebärande att personen under en begränsad tid har ett nära samarbete med våra personliga coacher som hjälper till att identifiera nya möjligheter och att inrikta oss på rätt insatser för att hitta rätt i nästa utmaning.

Organisationsutveckling

Syfte och mål är att markant öka företagets och varje persons potential. Hållbar tillväxt, hög konkurrenskraft och goda möjligheter att bli en attraktiv arbetsgivare.

Föreläsningar

Vi har intressanta föreläsare i olika ämnen, såsom, ledarskap, team, sälj mm.

Mindfulness

Våra kurskoncept stärka varje persons stabilitet, inre glädje och lugn.

LENZO Event

Vi arbetar bl a med sampling- & inspirationsevent.

I våra uppdrag använder vi personlighetsanalysverktyget Harrison Assessments (www.harrisonassessments.se)

  • Bygger på över 25-års forskning
  • Analysen tar fram 175 personliga egenskaper och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler
  • Frågeformuläret för analysen tar cirka 20 minuter att göra och motsvarar minst 1 dags analysering med traditionella metoder
  •  Vi har en träffsäkerhet på 96 % vid rekryteringar

Det unika med Harrison Assessments mot andra rena personlighetsanalyser är att den utvärderar personligheten mot specifika yrkesprofiler (kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler) bl a. inom sälj, management, kundservice, teknik och administration.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi berättar om vilka vi är och hur vi arbetar.