Ökat självledarskap genom emotionell intelligens

2 tillfällen 09.30-12.00, torsdag 2023-02-23 samt torsdag 2023-03-16

En webbaserad öppen kurs med fokus på att utveckla sitt självledarskap.

Maila info@lenzo.se för att anmäla dig

En webbaserad öppen kurs med fokus på att utveckla sitt självledarskap. I situationer där vi upplever stress, press eller i situationer som vi har svårt att hantera så förlorar en del handlingsförmågan medan andra blir irrationella, impulsiva och agerar utan överblick. Här handlar det om att träna hjärnan att få tillgång till vårt inre fokus, inre lugn och hitta ett produktivt förhållningssätt till både det jag kan och inte kan påverka. Det gör att du fattar gynnsammare beslut, blir mer självgående, effektiv och bättre på att bygga relationer. 

Självledarskap innebär förmågan att medvetet påverka sina tankar, känslor och handlingar gentemot uppsatta mål. Kort och gott så handlar det om att placera sig i förarstolen och inte bli medpassagerare i sitt eget liv. Med ett starkt självledarskap så kan vi fortsatt leda oss själva på ett konstruktivt sätt professionellt såväl som privat. Svåra situationer är en del av att vara människa. Det fina är att vi kan träna oss i hur vi förhåller oss till det som sker. Har du ambitioner att utveckla ditt självledarskap, uppleva mer harmoni eller bli mer effektiv så är den här kursen något för dig!  

I kursen arbetar vi mot en ökad medvetenhet kring hur vi tänker, resonerar och beter oss i olika situationer och vad som ligger till grund för dessa tankar, resonemang och beteenden. Genom detta blir vi bättre på att medvetet förhålla oss till olika situationer, fatta bättre beslut, göra gynnsammare val och utveckla motståndskraft mot stress. Många upplever att de utvecklar ett inre lugn och fokus som inte påverkas av yttre påfrestningar.  

Vad är emotionell intelligens?

Förmågan att sätta sig in i, korrekt tolka och kunna använda den emotionella informationen som vi får via egna/andras beteenden och känslor för att effektivt kunna hantera situationer, hantera andras prestationer, fatta bättre beslut och kunna nå resultat tillsammans med och via andra. Enligt forskning finns det en gräns för när IQ och färdigheter etc gagnar dig i arbetet och där det istället är viktigare att ha en utvecklad emotionell intelligens. Det handlar alltså om att ge sig själv bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt Självledarskap. Emotionell intelligens är en förutsättning i ett fungerade självledarskap. Enligt Daniel Goleman, psykolog, vetskapsjournalist och författare, så är det människor med hög emotionell intelligens som skapar de bästa resultaten.


Utvecklingsprogrammets innehåll 

Modul 1

·       Emotionell intelligens och kopplingen till ett starkt självledarskap

·       När har jag lätt och svårt att bibehålla mitt självledarskap och vad kan jag göra?

·       Vanligaste orsakerna till bristande självledarskap

·       Mental träning och hur jag styr mina tankeprocesser

Modul 2

·       Hur jag bäst motiverar mig själv (Yttre vs inre motivation, SDT- Teorin)

·       Faktorer som påverkar min inre motivation

·       Förståelsen för mina viktigaste motivationsfaktorer och andras viktigaste motivationsfaktorer i samarbeten

·       Hur jag skapar energibalans

Vem är denna kurs för?

Den här kursen riktar sig till dig som har ambitionen att utveckla ditt självledarskap, uppleva mer harmoni eller bli mer effektiv. Vill du helt enkelt få tillgång till din potential oberoende av omständigheter så är den här kursen för dig. 

Målet med kursen Självledarskap är att få hjälpmedel att kunna leda dig själv på bästa sätt mot mål, genom utmaningar och stressade situationer. Syftet är att träna hjärnan att få tillgång till vårt inre fokus, inre lugn och hitta ett bra förhållningssätt till både det vi kan, och det vi inte kan påverka. 

Upplägg

Vi träffas i grupp webbaserat vid 2 tillfällen mellan 09.30-12.00. Kursen sker via ZOOM. 

Pris: 3500 kr/person exkl moms, inkl utbildningsmateriel. 

1.                       Modul 1, torsdag 2023-02-23 kl. 09.30-12.00, v.8

2.                       Modul 2, torsdag 2023-03-16 kl. 09.30-12.00, v.11


Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på

tel: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor