Självledarskap

I situationer där vi upplever stress, press eller situationer som vi har svårt att hantera så förlorar en del handlingsförmågan medan andra blir irrationella, impulsiva och agerar utan överblick. Här handlar det om att träna hjärnan att få tillgång till vårt inre fokus, inre lugn och hitta ett produktivt förhållningssätt till både det jag kan och inte kan påverka. Det gör att du fattar gynnsammare beslut, blir mer självgående, effektiv och ännu bättre på att bygga och utveckla givande relationer. 

Självledarskap innebär förmågan att medvetet påverka sina tankar, känslor och handlingar gentemot uppsatta mål. Kort och gott så handlar det om att placera sig i förarstolen och inte bli medpassagerare i sitt eget liv. Med ett starkt självledarskap så kan vi fortsatt leda oss själva på ett konstruktivt sätt professionellt såväl som privat. Svåra situationer är en del av att vara människa. Det fina är att vi kan träna oss i hur vi förhåller oss till det som sker. Har du ambitioner att utveckla ditt självledarskap, uppleva mer harmoni eller bli mer effektiv så har vi någonting för dig!  

Vi arbetar mot en ökad medvetenhet kring hur vi tänker, resonerar och beter oss i olika situationer och vad som ligger till grund för dessa tankar, resonemang och beteenden. Genom detta blir vi bättre på att medvetet förhålla oss till olika situationer, fatta bättre beslut, göra gynnsammare val och utveckla motståndskraft mot stress. Många upplever att de utvecklar ett inre lugn och fokus som inte påverkas av yttre påfrestningar.  


  • Självledarskap genom emotionell intelligens
  • Självledarskap genom mindfulness (individuella program och program/kurs/webbinar i grupp) läs mer (läs mer här)
  • Självledarskap digital online kurs, 10 tillfällen, 15 minuter/tillfälle (läs mer här)

Samtliga koncept erbjuder vi företag och kan riktas till både individer och grupper. Vi anpassar även upplägg utifrån behov.


Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.