http://www.harrisonassessments.com

Som säljare så säljer du inte bara en produkt eller tjänst, utan dig som person. Du är ditt eget varumärke och det gäller med andra ord att särskilja sig från konkurrenterna. Om kunden inte upplever någon skillnad mellan dig och dina konkurrenter så finns det ingen skillnad. Upplevelsen från kundens sida grundar sig till 80% på säljarens prestation, attityd och den relation som man har byggt upp. I det här programmet så identifierar vi vad just dina styrkor som säljare är och hur du kan nyttja dessa för att nå större framgång, samt kikar på utmaningarna för att nå en högre lägsta nivå. Tillsammans med dina personliga egenskaper tillhandahåller vi verktyg och strategier så att du naturligt kan applicera dessa i din roll.  

Målet är att du med mer kunskap och verktyg tillsammans med dina personliga egenskaper får tillgång till dig själv på ett sätt som gör dig trovärdig, naturlig och slipad. 

Utvecklingsprogrammet består av följande delar: 

·         Mina personliga styrkor och mina utvecklingsområden som säljare.

·         Din säljprocess

    o   Mål/handlingsplan & strategier

    o   Motivation/Disciplin – ”mitt varför”

    o   Ditt mentala tillstånd/inställning

·         Behovsanalys gentemot kund

·         Ethos, Logos, Pathos i din försäljning

·         Personlighetstyper i försäljning

·         Avslutningstekniker 

Som verktyg för belysning använder vi Harrison Assessments. (www.harrisonassessments.com)

Verktyget bygger på över 25-års forskning av 2,2 miljoner analysresultat och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler, analysen tar fram 175 personliga egenskaper. Frågeformuläret är webbaserat och tar cirka 20 minuter, det motsvarar minst 1 dags analysering med traditionella metoder.

LENZO har både individuella program och program/kurser i grupp.

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.