Syfte och mål

Vi stöttar och inspirerar ledarna och medarbetarna kontinuerligt månadsvis. Via återkommande träffar skapar vi bestående förändringar/resultat och som bidrar till företaget och medarbetarens framgång. Detta inkluderar allt från omsättningsökning till bättre relationer mellan medarbetarna, ännu bättre struktur och tidseffektivare medarbetare. 

Vi levererar med kvalité

Vi säkerställer vår kvalité genom verktyget Harrison Assessments. (www.harrisonassessments.se)

Verktyget bygger på 25-års forskning av 2,2 miljoner analysresultat och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler, analysen tar fram 175 personliga egenskaper. Frågeformuläret är webbaserat och tar cirka 20 minuter, det motsvarar minst 1 dags analysering med traditionella metoder.

 Vi träffas på bokade tider. Vi planerar de insatser som ska göras ca 2-3 månader i förväg. Ni disponerar hur ni vill använda tiden. 

Det som går att välja i detta premiepaket är:

Ledarskapsutveckling, enskilt och i grupp

Medarbetarutveckling, enskilt och i grupp, teamutveckling

Säljutveckling, enskilt och i grupp

Workshop/föreläsningar

Självledarskap via Mindfulness och stresshantering, enskilt och i grupp

Genomlysning slutkandidat, ”second opinion” 

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.