Outplacement/omställning

Outplacement/omställning innebär att personen under en begränsad tid har ett nära samarbete med våra personliga coacher som hjälper till att identifiera nya möjligheter och att inrikta oss på rätt insatser för att hitta rätt i nästa utmaning.

Vi kartlägger personens kunskaper och erfarenheter, personliga styrkor och utvecklingsområden. Vi är både rådgivare och hjälper personen att hitta rätt väg utifrån motivation och potential.

Vi tittar på; vem du är, dina styrkor. Går igenom och hjälper till att göra ditt CV & Personliga brev slagkraftigt, starkt och unikt. Vi hjälper dig hur du skall söka arbete genom olika sökvägar och kontaktnät. Hur du skall agera för att komma på en anställningsintervju. Hur du maximerar din möjlighet att bli vald när arbetsgivaren skall välja kandidat. Intervjuträning, målbildsträning samt bollplank och stöttning.


Själva outplacement-programmet anpassar vi efter personens behov och önskemål – Vi använder Harrison Assessments som verktyg för kartläggningen av personligheten och karriärvägledning.

Harrison Assessments (www.harrisonassessments.se) bygger på över 25-års forskning av 2,2 miljoner analysresultat och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler, analysen tar fram 175 personliga egenskaper. Frågeformuläret för lämplighetsanalysen är webbaserad, tar drygt 20 minuter att göra och motsvarar minst 1 en dags testning med traditionella metoder.

Vi låter först kandidaten göra frågeformuläret för Harrison Assessments lämplighetsanalys. Sedan tar vi fram 5 Harrisonrapporter:

  • Karriärmöjligheter, lista över yrken som är mest lämpade för en individ i prioritetsordning. Systemet söker på alla karriärer och identifierar de som bäst matchar personens preferenser, intressen, arbetsmiljö och personlighetsmönster.
  • Karriärutveckling, ger en detaljerad vägledning i samband med en individs karriärutveckling. Den innehåller följande ämnen: preferenser, intressen, önskad arbetsmiljö, social kompetens, motivation, beslutsfattande och ledarskap.
  • Egenskaper & Definitioner, som mäter en individs värden på alla primära egenskaper, listade i rangordning.
  • Dina starkaste egenskaper, belyser och beskriver dina viktigaste drivkrafter. Några av drivkrafterna är paradoxala par, där två drivkrafter verkar vara motsatta eller motsägelsefulla men i själva verket kompletterar varandra på ett närmast synergistiskt sätt.
  • Framgångsanalys, där matchar vi kandidaten mot en yrkesprofil som stämmer överens med dennes tänkta arbetsuppgifter. Där ser vi detaljerat vilka specifika personliga egenskaper som behövs för denna yrkesroll.

Vi träffar personen löpande under en begränsad tid. Mer koncentrerat i början av perioden för att komma igång ordentligt med aktiviteterna mot ny sysselsättning.

Kontakta oss för mer info