LENZO outplacement-/omställningsprogram är ett externt stöd för ert företag att hjälpa era medarbetare vidare. Vi månar om att dina medarbetare ska få en så smidig övergång till nästa steg i sin utveckling som möjligt. Vi månar också om att ditt varumärke skyddas och stärks bland nuvarande, tidigare och framtida anställda. Omtanke för företaget framåt. 

Varje outplacment-/omställningsprogram är individanpassat utefter deltagaren. Det innebär att LENZO under en tid har ett nära samarbete och hjälper till att identifiera nya möjligheter, inriktning och rätt insatser för den person som är under omställning-/outplacementprogrammet. 

Vi kartlägger kunskaper, erfarenheter, personliga styrkor och utvecklingsområden. Vi ger råd och hjälper deltagaren att hitta rätt väg utifrån önskemål och potential. I programmet får medarbetare svar på vart jag vill, varför jag vill dit och hur jag ska ta mig dit genom en handlingsplan med tydliga individuella mål och strategier.

De områden som ingår i programmet är:

-       Identifiering av styrkor och motivationsfaktorer

-       Hjälp med att utforma och göra CV & personliga brev, ansökningshandlingar och LinkedIn profil

-       Intervjuträning

-       Hjälp med att bygga, underhålla och dra nytt av sitt personliga nätverk samt identifikation och utveckling av professionella kontakter

-       Kartläggning av referenser

-       Målbildsträning

-       Bollplank och stöttning 

Vi använder Harrison Assessments som verktyg för kartläggningen av personligheten och karriärvägledning. Harrison Assessments (www.harrisonassessments.com) bygger på över 25-års forskning av 2,2 miljoner analysresultat och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler, analysen tar fram 175 personliga egenskaper. Frågeformuläret för lämplighetsanalysen är webbaserad, tar drygt 20 minuter att göra och motsvarar minst 1 en dags testning med traditionella metoder.

Vi låter först deltagaren göra frågeformuläret för Harrison Assessments lämplighetsanalys. Sedan tar vi fram olika Harrisonrapporter. Syftet med att använda rapporterna är för att identifiera styrkor, motivationsfaktorer, drivkrafter och utvecklingsområden som hjälper deltagaren att hitta rätt inriktning och få mer självförtroende i sin process. Några exempel på rapporter: 

1.   Karriärmöjligheter, lista över yrken som är mest lämpade för en individ i prioritetsordning. Systemet söker på alla karriärer och identifierar de som bäst matchar personens preferenser, intressen, arbetsmiljö och personlighetsmönster.

2.   Karriärutveckling, ger en detaljerad vägledning i samband med en individs karriärutveckling. Den innehåller följande ämnen: preferenser, intressen, önskad arbetsmiljö, social kompetens, motivation, beslutsfattande och ledarskap.

3.   Egenskaper & Definitioner, som mäter en individs värden på alla primära egenskaper, listade i rangordning.

4.   Dina starkaste egenskaper, belyser och beskriver dina viktigaste drivkrafter. Några av drivkrafterna är paradoxala par där två drivkrafter verkar vara motsatta eller motsägelsefulla men i själva verket kompletterar varandra på ett närmast synergistiskt sätt.

5.   Framgångsanalys, där matchar vi deltagaren mot en yrkesprofil som stämmer överens med dennes arbetsuppgifter. Där ser vi detaljerat vilka specifika personliga egenskaper som behövs för denna yrkesroll.

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.