Organisations- och medarbetarutveckling individuellt och i grupp

Syfte och mål är att markant öka företagets och varje persons potential. Hållbar tillväxt, hög konkurrenskraft och goda möjligheter att bli en attraktiv arbetsgivare samt behov av att nyanställa när företaget blir bättre på att utveckla sig själv, bygga samordnade arbetsrutiner kombinerat med uppdaterat ledarskap och medarbetarengagemang.  

Vad

  • Vi hjälper företag att utveckla sitt arbetssätt för att göra fler och lönsammare affärer samt att de ska kunna tillvarata sina resurser och använda dem på bästa sätt
  •  Vi stärker ledarskapet samt medarbetarna
  •  Vi hjälper till att få genuint nöjda kunder
  •  Vi tillvaratar styrkefaktorerna hos ledare, medarbetare och företaget samt lyfter fram den stora potential som finns för att bli bättre och effektivare

 Hur

  • Vi identifierar utvecklingsbehov, utvecklar och driver seminarier, workshops, konferenser samt utbildningar
  •  Vi utgår från att identifiera och eliminera slöseri av resurser
  •  Vi ser till att det sker ständiga förbättringar av processer och att företaget kan göra mer med mindre resurser
  •  Vi erbjuder företagsanpassade utvecklingsprogram som tar fram företagets egna styrkor, bli mer konkurrenskraftiga samt rustar företaget för kommande utmaningar

 

Verktyg

Vi har verktyg i form av styrsystem och tjänster som triggar hela kedjan till ett helt nytt beteende.

 –att alltid fokusera på utveckling och leverera service

 För personlighetsanalys använder vi Harrison Assessments. (www.harrisonassessments.se)

Verktyget bygger på över 20-års forskning av 2,2 miljoner analysresultat och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler, analysen tar fram 175 personliga egenskaper. Frågeformuläret är webbaserat och tar cirka 20 minuter, vilket motsvarar minst 1 dags testning med traditionella metoder.

 

Genomförande

Vi låter först samtliga medarbetare göra Harrison Assessments personlighetsanalys. Analysresultatet matchas mot lämplig yrkesprofil, därefter tar vi fram Harrisonrapporter som deltagarna får vid första enskilda träffen.

 Vi skapar bestående förändringar

 Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi berättar om vilka vi är och hur vi arbetar.