Mindfulness/stresshantering

Kurs i Mindfulness & stresshantering

Start 2018-10-25

Nu finns det forskning som visar att mindfulness och stresshantering inte bara minskar stress utan också hjälper oss att utveckla oss som personer. Det leder till högre effektivitet, mer glädje och energi, men även bättre stämning på arbetsplatsen samt att vi fattar bättre beslut.

Vill du veta mer maila eller ring oss på 031-55 13 00
för att göra en intresseanmälan eller ställa en fråga

Om du känner att är mycket att göra, kalendern är fullbokad och du jobbar över för att ta ifatt förlorad tid så är du inte ensam, tyvärr. Enligt europeiska arbetsmiljöbyrån är Sverige tillsammans med Finland i topp vad gäller stress på arbetsplatsen och enligt en undersökning av YouGov så upplever hela 43 procent dagligen en negativ stress. Tyvärr innebär detta en trist förstaplats i Europa. Men det går att ändra på!


Vad är stress?

Stress är helt vanlig kroppslig reaktion. Hjärtat slår snabbare, vi andas fortare, blir alerta och kroppen gör sig redo att agera. På kort sikt leder det till positiva effekter som bättre arbetsminne och att vi är mer alerta, men om vi aldrig varvar ner kan det leda till negativa effekter som försämrat minne, mindre ork och energi, rastlöshet, ängslighet, problem med sömn, magsår och sjukdomar.


Utveckling baserat på forskning

Det finns många forskningsrapporter som visar att mindfulness hjälper till att sänka stressnivån och förkortar återhämtningen. Vi blir mer effektiva och får både mer energi och upplever mer glädje. Dessutom ökar kreativiteten immunförsvaret får en boost. 2009 fick Elizabeth Blackburn Nobelpris när hon visade på att delar i våra celler som förknippas med åldrande påverkas negativt av stress och positivt av mindfulness.

Förutom dessa effekter visar annan forskning på att vi utvecklar vår emotionella intelligens när vi gör mindfulness- och stresshanteringsövningar. Emotionell intelligens är ens förmåga att relatera till sina egna och andras känslor. Det är även förknippat med vår empati för andra och viktigt för våra relationer. Richard H Thaler som fick nobelpris 2017 i ekonomi har gjort en brygga mellan ekonomi och mänskliga beteenden och det finns mer och mer forskning som visar att när vi ska fatta viktiga beslut är emotionell intelligens minst lika viktig som logisk intelligens. Mindfulness kan därmed användas, inte bara för stresshantering, utan för att hjälpa till att utveckla ledare, medarbetare och företag.  


Resultat för individen

Genom mindfulnessövningar och stresshantering bygger du upp en resistens mot stress, klarar jobbiga situationer bättre och utvecklar dig som människa och person. Oftast leder det till större glädje och harmoni i livet, att dina relationer utvecklas, att du blir mer öppen och även mer fokuserad.


Resultat för företaget
Bättre samarbetsförmåga hos medarbetarna, lägre stressnivåer, bättre stämning, men även att medarbetarna och personalen fattar bättre beslut.

Upplägg
Vi ses 8 gånger + 1 halvdag. Med start 2018-10-25.
De ämnen vi arbetar med är:
• Närvaro i nuet, vi arbetar med vår lyhördhet inför kroppen och själens signaler samt med vår andning och avslappning.
• Självkänsla/självbild, vi arbetar med vår självacceptans och vår positiva självbild.
• Balans, vi arbetar med att medvetandegöra hur vi använder vår energi genom att göra ett energikonto och vi arbetar med hur vi ska få våra inre önskningar och vårt yttre liv att smälta samman.
• Analys av dina styrkor, med hjälp av vårt analysverktyg medvetandegör vi dina styrkor. När vi använder våra styrkor skapar vi mer energi, blir mer närvarande i nuet och får större flow i arbetet.

Kursen är mellan 08.00-09.30, hos LENZO Gamlestadsvägen 1, Göteborg.

1.   Torsdag 2018-10-25

2.   Torsdag 2018-11-05

3.   Torsdag 2018-11-29

4.   Torsdag 2018-12-13 (?)

5.   Torsdag 2019-01-10

6.   Torsdag 2019-01-24

7.   Torsdag 2019-02-07

8.   Torsdag 2019-02-28

9.   Torsdag 2019-03-13 (08.00-11.00)

Målet är att stärka varje persons stabilitet, inre glädje och lugn. Ju bättre inre stabilitet du har, desto större yttre påfrestningar klarar du!

Vill du veta mer maila eller ring oss på 031-55 13 00
för att göra en intresseanmälan eller ställa en fråga