Ledarskapsutveckling

Vad är emotionell intelligens och hur påverkar det ledarskapet? Hur kan ledare hjälpa sina medarbetare till bättre prestation, ökad motivation och ännu bättre resultat genom att öka sin emotionella intelligens?  

Allt det här bryter vi ner i vårt utvecklingsprogram där vi visar på tydliga samband mellan emotionell intelligens och ledarskap. Studie på studie visar att ett värderingsstyrt ledarskap med fokus på att bygga bra team är det som når bäst resultat i längden. Framgångsrika företag som Google, Apple m.m. har insett och anammat det här.  

Genom programmet får du som ledare ökad medvetenheten kring dina egna personliga styrkor, drivkrafter och motivationsfaktorer samt träning av emotionell intelligens. Detta ökar motivationen hos medarbetarna, får team att prestera bättre, skapar en djupare sammanhållning och når snabbare gruppens mål. 

Vad är emotionell intelligens

Förmågan att sätta sig in i och förstå sina egna och andras känslor och att använda sig av den informationen för att hantera situationer på bästa möjliga sätt. Enligt forskning finns det en gräns för hur mycket IQ och erfarenheter etc. kan hjälpa dig i arbetet och där det istället är viktigare att ha en utvecklad emotionell intelligens, EQ. Det handlar alltså om att skapa bästa möjliga förutsättningar för framgång som ledare och för företag.

Personlig utveckling baserat på forskning

Alla utvecklingsprogram som vi på LENZO arbetar med är grundade i de senaste forskningsrönen för att säkerställa bästa möjliga kvalité och bestående förändringar. Enligt Daniel Goleman är det en ledare med hög emotionell intelligens (EQ) som skapar de bästa resultaten.
 


LENZO har både individuella program och program/kurs/webbinar i grupp.

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.