Vad är ledarskap genom emotionell intelligens? (Johan Ohlson)

Vad skriver en ledare egentligen under på? (Frida Berglund)


Ledarskapsutveckling genom emotionell intelligens

8 tillfällen 08.00-12.00, start 2023-11-23

Arken Hotel & Art Garden Spa

En ledarskapskurs för att ”Motivera och hjälp dina medarbetare nå bättre resultat genom ett tydligt ledarskap och en tränad emotionell intelligens”

  Maila info@lenzo.se för att anmäla dig


Ett individanpassat utvecklingsprogram för ledare med fokus på att stärka sina medarbetare och skapa högpresterande team. Utbildningen är baserad på interaktiva övningar där du lär dig dels genom teori men främst via övningar och reflektion kring
dina upplevelser.  

Syftet med utvecklingsprogrammet är att få fördjupade insikter kring ditt ledarskap samt att ge verktyg för aktuella utmaningar relaterat till ledarnas egna situation. Målet är att tillgodose förutsättningar att skapa de bästa resultaten, både i ledarskapet såväl som för organisationen i sin helhet. Det sker via ökade kunskaper/färdigheter i hur du skapar högpresterande team, hur du bygger kultur, hur du utvecklar medarbetare samt hur du som ledare kommunicerar bäst både i vardagen och vid svåra situationer/konflikter. Utgångspunkten är dina egna styrkor (och utvecklingsområden) kopplat till din ledarroll och programmet är baserat på de senaste forskningsrönen inom ledarskap och organisation. Vi träffas först individuellt och sedan i grupp. Via vårt forskningsbaserade verktyg får du en tydlig bild av dina styrkor och därmed en ökad förmåga att leda mer medvetet utifrån dem. 

Hur kan ledare hjälpa sina medarbetare till bättre prestation, ökad motivation och ännu bättre resultat genom att öka sin emotionella intelligens?
Allt det här bryter vi ner i vårt utvecklingsprogram där vi visar på tydliga samband mellan emotionell intelligens och ledarskap. I flera studier har emotionell intelligens visat sig vara nyckeln som genererar ett förstklassigt ledarskap och som öppnar dörren för grupper såväl som individer att växa. 

Vad är emotionell intelligens?
Förmågan att sätta sig in i, korrekt tolka och kunna använda den emotionella informationen som vi får via egna/andras beteenden och känslor för att effektivt kunna hantera situationer, hantera andras prestationer, fatta bättre beslut och kunna nå resultat tillsammans med och via andra. Enligt forskning finns det en gräns för när IQ och färdigheter etc gagnar dig i arbetet och där det istället är viktigare att ha en utvecklad emotionell intelligens. Det handlar alltså om att ge sig själv bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap och för ett framgångsrikt företag. Enligt Daniel Goleman som skrivit flera böcker, föreläst och undervisat på Harvard universitet, så är det en ledare med hög emotionell intelligens som skapar de bästa resultaten.  

Ledarskapsutveckling baserat på forskning

Alla utvecklingsprogram som vi på LENZO arbetar med bygger på den senaste forskningsrönen för att säkerställa bästa möjliga kvalité. Vi varvar teori med praktiska övningar, vilket innebär att kursen till större delen är upplevelsebaserat. Det finns många studier som visar att det är det bästa sättet att skapa bestående resultat.


Utvecklingsprogrammets innehåll

Modul 1 (Individuellt möte)

·     Återkoppling av Harrison Assessments analys

·     Personliga styrkor som ledare

·     Utmaningar som ledare

·     Strategier för sin egen fortsatta utveckling

Modul 2 (Gruppmöte)

·     Introduktion, presentation, förväntningar, agenda

·     Min roll som ledare (förväntningar, syfte och mål)

·     Mina styrkor kopplat till min ledarroll

Modul 3 (Gruppmöte)

·     Positiv feedback

·     Aktivt lyssnande

·     Att främja motivation (Yttre vs inre motivation)

Modul 4 (Gruppmöte)

·     Självledarskap

·     Förhållningssätt och attityder

·     Mina utvecklingsområden kopplat till min ledarroll

Modul 5 (Gruppmöte)

·     Gruppens utvecklingsstadier (IMGD)

·     Hur du bygger och utvecklar företagskultur

·     Hålla kulturen levande

Modul 6 (Gruppmöte)

·     Korrigerande samtal

·     Svåra samtal/svåra besked

·     Konflikthantering

Modul 7 (Gruppmöte)

·     Individanpassad kommunikation utifrån person

·     Svåra personer och mina försvar

·     Presentationsteknik

Modul 8 (Gruppmöte)

·     Coachande samtal

·     Handlingsplan

·     Sammanfattning av kursmoment

Vem är denna kurs för?

För dig som har ambitioner att transformera ditt ledarskap på ett djupare plan genom att utveckla din emotionella intelligens, som vill fatta ännu bättre beslut, som vill kunna bygga kultur som främjar framgång
och välmående och som vill ge dig själv en möjlighet att bli den bästa version av dig. 

Resultat för individen och företaget

Resultatet blir motiverade medarbetare och starkare team som upplever mer glädje, energi, motivation
och presterar bättre i sitt arbete vilket i sin tur leder till bättre resultat för företaget. 

Upplägg

Vi träffas individuellt vid 1 tillfälle ca 2 h där vi återkopplar Harrisonanalysen, sedan träffas vi i grupp vid 7 tillfällen, 08.00-12.00 samt en uppföljningsträff ca 2 h. Kursen håller till på Arken Hotel & Art Garden Spa, Oljevägen 100, 418 34 Göteborg. Där vi har tillgång till fina lokaler och utrymmen för övningar. 

Individuell återkoppling av Harrisonanalys innan 2023-11-23 v.27

Pris: 54.500 kr/person exkl moms, inkl Harrisonanalys, utbildningsmateriel samt fika & lunch.

1.   Innan 2023-11-23, individuellt tillfälle

2.   Torsdag 2023-11-23 v.47 (första grupptillfället)

3.   Fredag 2023-12-15 v.50

4.   Fredag 2024-01-26 v.4

5.   Fredag 2024-02-23 v.8

6.   Fredag 2024-03-22 v.12

7.   Fredag 2024-04-26 v.17

8.   Fredag 2024-05-31 v.22 (sista grupptillfället)

9.   Torsdag 2024-09-26 v.39 (uppföljningsträff)


Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på

tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.