Kick Off/Inspiration & Workshop -Personlig utveckling med temat: 

Höj ribban!!

”Vi föds som original och dör ofta som kopior”

Det här är en unik Kick off/inspiration & workshop, då den får Er att inspireras av Er själv och Era egna personliga styrkor.

Samtliga som skall vara med fyller i ett webbaserat frågeformulär som tar ca 20 min, sedan tar vi fram en rapport som tar fram varje persons starkaste personliga egenskaper. Vi använder ett analysverktyg som heter Harrison Assessments. Analysrapporten beskriver hur personen hanterar och balanserar sina starkaste egenskaper och drivkrafter.

Harrison Assessments (www.harrisonassessments.se) bygger på över 25-års forskning . Rapporterna används även vid ledarskap- och medarbetarutveckling samt vid rekrytering.

Harrison-systemet har ett unikt sätt att identifiera dina speciella styrkor. Det mäter 175 personliga egenskaper och identifierar dina högsta prioriteringar och värderingar, det du brinner för och det du mest av allt älskar att göra. När du har en möjlighet att använda dessa styrkor, blir din karriär mer givande och framgångsrik. Genom analysen ökar din medvetenhet kring dina styrkor och drivkrafter, vilket ökar förutsättningarna till att kunna använda mer av din potential, vilket är syftet med seminariet.

Genom olika workshops letar vi efter möjligheterna där du ytterligare kan tillämpa och förstärka dessa personliga styrkor i din nuvarande sysselsättning. Ju mer du kan använd dina styrkor desto troligare är det att du kommer att känna personlig tillfredställelse och nå framgång i din karriär. Vi arbetar också med den positiva självbilden, självkänslan och självförtroendet.

Målet med seminariet är att medvetandegöra dina styrkor, för att kunna använda dessa ännu mer.

Kick off/inspiration & workshop anpassas tidsmässigt efter Ert behov.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi berättar om vilka vi är och hur vi arbetar.