LENZO i samarbete med Teamtastic

Johan Anäng från Teamtastic intervjuar Simon Frindi & Johan Ohlson från LENZO i hur gruppers interna relationer i allra högsta grad påverkar prestation, välmående och resultat.

Under webbinariet som är i ett intervju- och samtalsformat tittar vi närmare på olika faktorer som påverkar en grupp som bl.a. kultur, ledarskap och organisationsförändringar, olika faser en grupp går igenom. Vilka beteenden är typiska för varje fas? Hur förändras ledarens roll beroende på vilken fas gruppen befinner sig i? Hur bibehålls eller skapas ett högpresterande team?

Vi kommer även prata om hur gruppdynamiken och gruppens utveckling påverkas av distansarbete och vad som blir än viktigare att fokusera på som ledare. Vad kan vi förvänta oss när/om vi kommer tillbaka till arbetet igen? Hur påverkar kulturen gruppens utveckling när vi arbetar på distans? 

Webbinariet bygger på forskning, teorier och personliga berättelser. Under webbinariet kommer du att som medlem i en grupp eller som ledare för en grupp få med dig värdefulla tips, insikter att ta med dig till din organisation för att utveckla ett team som mår bra, presterar bra och där gruppen som helhet når bra resultat.

Tid & information

Ta ditt team till nästa nivå

När: Torsdag 2020-12-10, kl.12.00-13.00.

Pris: Gratis!

Anmälan: https://lenzo.se/teamtastic2

Notering: Begränsat antal platser, först till kvarn!