KICK in SWECO- Självledarskap genom emotionell intelligens tillsammans med ditt TEAM!


1. Reflektion.pdf
2. 1, Tankecirklarna övning.pdf
2. 2, Tankecirklarna övning 2.pdf
3. SDT - Teorin info.pdf
4. SDT - övning.pdf
5. övning i grupper - strategier till SDT.pdf
6. SDT - Actions - Tips och strategier.pdf
7. Enerigcirklar intro.pdf
8. Energicirklar övning.pdf
9. Action plan till mig själv.pdf
10. Positiv feedback övning.pdf