Att leda på distans


2021-03-16

1 SDT - övning.pdf
2 Sweco, feedback, tillfälle 2 (LENZO).pdf
Sweco, Leda på distans - reflektionsuppgift 2 (LENZO).pdf
Sweco, Leda på distans, Tips och strategier (LENZO).pdf

2021-04-13