Starta det nya året med motivation och energi till teamet!

 Kicka in det nya året genom att starta upp med ökad motivation, entusiasm och energi till teamet. Det är viktigare nu än någonsin! 

Detta kan ni göra genom en digital workshop som direkt bidrar till att bygga en känsla av tillhörighet med teamet, där medarbetare kommer se och känna sin kompetens och sina styrkor, samt sitt värde för företaget.  

Skapa motivation, energi och målinriktning med rätt strategier som höjer ribban för 2021!

En Kick-In för ditt företag

Många företag avvaktar med live workshop i dessa tider, därför har LENZO tagit fram en virtuell workshop. Ett tillfälle att samla teamet kring kommande målsättningar och visioner, men också för att sammansvetsa gruppen, skapa en bra teamkänsla och motivation för gruppen genom denna virtuella Kick-In!  

Teama ditt lag till magiska resultat

Företagets framgång är till stor grad baserad på hur bra organisationen är på att få duktiga individer att bli ett starkt team. Vi på LENZO skulle säga att investera tid till teamwork är en av de viktigaste nycklarna till att nå framgång. 

Genom workshopen får medarbetarna större insikt om sig själv och om teamet vilket leder till högre motivation, effektivitet, resultatfokus och även ett ökat inre lugn trots yttre påfrestningar. Ytterligare en effekt är att känslan av tillhörighet och kompetens ökar där medarbetarna tydligare ser sina styrkor och hur de bidrar till företaget. 

I workshopen får ni verktyg som hjälper er att ta kontroll över situationer genom rätt mindset. Genom att arbeta med tankar, beteenden och känslor får medarbetare tillgång till ett inre fokus, inre lugn, våra drivkrafter och ett bra förhållningssätt till både det vi kan, och det vi inte kan påverka.  

Att arbeta med team och medarbetarutveckling är en förutsättning för bra resultat vilket framgångsrika företag som Google, Apple m.m. har insett och anammat.

Innehåll i workshopen

·         Teoretisk och praktisk förståelse för hur vår motivation påverkas via Self-Determination Theory

·         Verktyg kring hur jag och vi som team försätter oss i rätt mindset

·         Framgångshistorier och reflektion från året som gått

·         Hur vi bibehåller och ökar vår energi och motivation

·         Strategier, framgångsnycklar och gynnsamma gemensamma beteenden för det kommande året

·         Positiv feedback och förstärkning  

Låt dig inspireras av en spännande workshop!

I våra workshops blandar vi matnyttig kunskap, konkreta tips, spännande studier och forskning samt delar med oss av personliga berättelser tillsammans med interaktiva moment. En upplevelse som både inspirerar ger nyttig teoretisk kunskap, konkreta tips på metoder som är starkt förankrade i forskning och för teamets medlemmar närmare varandra. Detta kommer gynna resultaten för både ditt team och företaget! 

Praktisk information

Workshopen är en hel- eller halvdag där vi använder en online-plattform där alla kan delta från dator, mobil eller surfplatta. Under workshopen använder vi oss av undergrupper för diskussioner och fördjupande samtal.


Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.