Studie & Karriärvägledning

-Föräldrar hjälp era ungdomar att välja rätt utbildning

Ett karriärbeslut är ett av de viktigaste besluten i ens liv. Därför är det viktigt att ni tar er tid och utforskar den värdefulla information som ni kan få från Harrison Assessments och LENZO Utveckling & Rekrytering.

Forskning visar att människor som tycker om åtminstone 75% av vad de gör, har upp till 4 gånger större chans att lyckas. Det är därför vi ofta ser resultatet från cirka 75% på rapporten Karriärmöjligheter, som en riktlinje för sannolik framgång i ett visst karriärval.

Valen nedan är anpassade för ungdomar mellan 14-25 år.

Till webbshop: http://www.store.lenzo.se/