Dentsply

Självledarskap och personlig utveckling med hjälp av mindfulnessverktyg 

Bli mer effektiv, fatta bättre beslut samtidigt som du upplever mer glädje och energi. Du får verktyg baserat på mindfulness och de senaste forskningsrönen för att leda dig själv, skapa mer balans (mindre stress) och utvecklas personligen i ditt arbete.


Vad är självledarskap och personlig utveckling via mindfulness?

En exklusiv kurs som är baserad på de senaste forskningsrönen där vi använder oss av verktyg som kommer från mindfulness. Detta för att öka självinsikt, kunna påverka hur vi agerar i situationer så att vi fattar bättre beslut, blir mer effektiva och samtidigt upplever mer balans och glädje. Mindfulness har länge använts för stresshantering, men verktygen kan också användas för personlig utveckling i ditt arbete.  

Självledarskap handlar till stor del om självinsikt, att förstå dig själv, så att du kan leda dig själv mer medvetet i situationer. I kursen varvar vi teori med praktiska övningar med fokus på hur du implementera allt i din vardag. Via mindfulness verktyg ser vi över våra tankar och beteenden när vi står inför förändringar, omorganisationer, svårigheter och utmaningar. Svåra situationer är en del av att vara människa. Det fina är att vi kan träna oss i hur vi förhåller oss till situationerna och därmed bli mer effektiva och når våra mål snabbare. 

Det är en upplevelsebaserad kurs, dvs många moment baseras på självreflektion och kommer vara olika för olika deltagare och eftersom det handlar om din utveckling så det är inget som går att läsa sig till utan behöver upplevas.

Personlig utveckling baserat på forskning

Effekterna av mindfulness i stresshantering har sedan länge dokumenterats. 2009 fick Elizabeth Blackburn Nobelpris när hon visade på att delar i våra celler som förknippas med åldrande påverkas negativt av stress och positivt av mindfulness. Vi blir dessutom mer effektiva och får både mer energi och upplever mer glädje. Dessutom ökar kreativiteten och immunförsvaret får en boost. 

Mindfulness kan användas i flera sammanhang. Förutom tidigare nämnda effekter visar forskning på att det sker en personlig utveckling både i vårt arbete och privat. Richard H Thaler som fick nobelpris 2017 i ekonomi har gjort en brygga mellan ekonomi och mänskliga beteenden. Det finns forskning som visar att när vi ska fatta viktiga beslut finns det en gräns för när logisk intelligens hjälper oss och där istället emotionell intelligens är viktigare. Emotionell intelligens är ens förmåga att förstå och använda den emotionella information som vi får från våra egna samt andras känslor för att fatta bättre beslut, kommunicera och leda oss själva. Det är även förknippat med vår empati för andra och viktigt för våra relationer. Vidare finns det forskning som visar att mindfulness hjälper till att utveckla emotionell intelligens och därmed ett bra verktyg för att hjälpa ledare, medarbetare och företag att utvecklas. Det är kanske det bästa redskapet för självledarskap. 

När vi hamnar under press och stress tenderar vi att fatta beslut där vi får en kortsiktig vinst, för att undvika situationer som är jobbiga. Det är amygdala hjärnan, vår äldsta del av hjärnan, som vill skapa kortsiktiga resultat och hjälpa oss undvika fara. När vi gör mindfulnessövningar utvecklas vår frontallob som hjälper oss att se vad som är en normal och vad som är en överdriven reaktion i en given situation. Det gör att vi kan se och förhålla oss till situationer bättre vilket i sin tur minskar både stress, hjälper oss att fatta bättre beslut och gör oss till bättre medarbetare.

Innehåll i kursen

Vi träffas vid 6 tillfällen, 2 h, men där avslutningstillfället är på en halvdag. Vi går igenom hur vår hjärna fungerar och när vi är som mest effektiva. Du får verktyg som hjälper dig utveckla din förmåga att stanna upp och reflektera som i sin tur utvecklar din emotionella intelligens och även sänker stress i vardagen. Du får hjälp att integrera verktygen utifrån just din vardag. Vi arbetar också med dina personliga styrkor och motivationsfaktorer där vi tar hjälp av vårt forskningsbaserade analysverktyg Harrison Assessments. 

Vem är denna kurs för?

Om du vill vidareutveckla dig själv, bli mer effektiv i ditt arbete, även uppleva mindre stress i ditt arbetsliv eller utanför, vill ta bättre beslut, bli en bättre ledare/medarbetare och ge dig själv en möjlighet att bli den bästa version av dig själv så är den här kursen något för dig. 

Resultat för individen

Genom verktyg från mindfulness utvecklar du fin förmåga att leda dig själv i allt från stressiga till svåra situationer, du bygger även upp resistens mot stress, klarar jobbiga situationer bättre och utvecklar dig som människa. Oftast leder det till större glädje och harmoni i livet, att dina relationer utvecklas, att du blir mer öppen och även mer fokuserad.

Upplägg

Vi ses 6 gånger (2 h/tillfälle) varav sista gången är en halvdag (3 h). 

De ämnen vi arbetar med är:

·         Att vara närvarande i möten med andra, men också lyhörd inför kroppen och signaler

·         Vår självbild, krav på oss själva och hur de påverkar oss i vårt arbete

·         Att skapa balans i vardagen så att vi lättare klarar av tuffa situationer och så att vi får våra inre önskningar och vårt yttre liv att smälta samman.

·         Analys av dina styrkor där vi med hjälp av vårt analysverktyg medvetandegör dina styrkor. När vi använder våra styrkor skapar vi mer energi, blir mer närvarande i nuet och får större flow i arbetet.  

Målet är att stärka varje persons stabilitet, inre glädje och lugn. Ju bättre inre stabilitet du har, desto större yttre påfrestningar klarar du!

Tider för utbildningen:

1. Tisdag 2021-03-02 v.9 1400-1600

2. Tisdag 2021-03-16 v.11 1400-1600

3. Tisdag 2021-03-30 v.13 1400-1600

4. Tisdag 2021-04-13 v.15 1400-1600

5. Tisdag 2021-04-27 v.17 1400-1600

6. Tisdag 2021-05-11 v.19 1300-1600

Uppföljning Tisdag 2021-07-06 v.27 1400-1600


Anmälan/mer info: läs på ert intranät