Tillfälle 1, 2021-06-02
1. Presentation av dig själv.pdf
2. Mitt varför som ledare.pdf
3. Mina styrkor.pdf
4. Ledarens roll.pdf
5. Reflektion från dagen.pdf
6. Hemuppgift, ditt feedbacksystem.pdf

Tillfälle 2, 2021-06-22

Tillfälle 3, 2021-09-22