Välkommen till ett webbaserat informationsmöte om kursen

Ledarskapsutveckling genom emotionell intelligens

Fredag 2022-04-22 kl. 13.00-14.00


På informationsmötet får du en introduktion till kursen, men även vad emotionell intelligens är, hur vi använder det i ledarskapet och ni får höra tidigare deltagare dela sin upplevelse av kursen samt möjlighet att ställa frågor om både EQ och kursens innehåll. 

Om kursen

Kursen i ledarskap genom emotionell intelligens är noga utformad för att ge ledare en fullständig kursupplevelse tillsammans med kunskaper och färdigheter som blir bestående. Varför gå den här kursen? 

  • Erfarenhetsutbyte – Deltagarna består av ledare från olika branscher och med olika erfarenheter  
  • Mentorskap – Deltagarna kommer paras ihop för att mellan kurstillfällena kunna guida, samverka och vägleda varandra 
  • Upplevelsebaserad inlärning – Kursen består av teori ihop med praktiska moment, fiktiva scenarion och reflektion från upplevelser och där verkliga insikter kommer från möjligheten att praktisera 
  • Individuell coachning – Det ingår individuell coachning och genomgång av ett forskningsbaserat analysverktyg för att punktmarkera ledarens styrkor, drivkrafter, utvecklingsområden och få individanpassade strategier 
  • Tid att integrera insikter – Kursen sträcker sig över tid vilket skapar möjligheten att tillämpa insikter mellan träffarna. 
  • Uppgifter mellan kurstillfällen – Deltagarna får uppgifter att göra mellan respektive kurstillfälle och stämmer av med sin partner från kursen 
  • Baserat på forskning – Allt innehåll är bygger på färsk forskning inom organisation och ledarskap. Det är relevant, uppdaterat och lätt för att ta till sig 

Syftet med kursen är att få fördjupade insikter kring ditt ledarskap samt ge verktyg och strategier för aktuella utmaningar relaterat till ledarnas egna situation. Målet är att tillgodose förutsättningar att skapa de bästa resultaten, både i ledarskapet såväl som för organisationen i sin helhet. Det sker via ökade kunskaper/färdigheter i hur du skapar högpresterande team, hur du bygger kultur, hur du utvecklar medarbetare samt hur du som ledare kommunicerar bäst både i vardagen och vid svåra situationer/konflikter. Utgångspunkten är dina egna styrkor (och utvecklingsområden) kopplat till din ledarroll och programmet är baserat på de senaste forskningsrönen inom ledarskap och organisation. Vi träffas först individuellt och sedan i grupp. Via vårt forskningsbaserade verktyg får du en tydlig bild av dina styrkor och därmed en ökad förmåga att leda mer medvetet utifrån dem.


Anmälan till informationsmötet: maila till  info@lenzo.se