Ledarskapsutveckling genom emotionell intelligens

8 tillfällen, med start torsdag 2020-09-10 kl. 08.00-12.00

Arken Hotel & Art Garden Spa

En ledarskapskurs för att ”Motivera och hjälp dina medarbetare nå bättre resultat genom ett tydligt ledarskap och en tränad emotionell intelligens” 

Maila info@lenzo.se för att anmäla dig

Ett individanpassat utvecklingsprogram för ledare med fokus på att stärka sina medarbetare och skapa högpresterande team. Utbildningen är baserad på interaktiva övningar där du lär dig dels genom teori men främst via övningar och reflektion kring dina upplevelser.  

Syftet med utvecklingsprogrammet är att få fördjupade insikter kring ditt ledarskap samt att ge verktyg för aktuella utmaningar utifrån varje ledares egen situation. Målet är att ge förutsättningar till att skapa de bästa resultaten, både i ledarskapet men också för organisationen i sin helhet. Det sker via ökade kunskaper/färdigheter inom hur du skapar högpresterande team, hur du utvecklar medarbetare genom coachning och feedback samt hur du som ledare kommunicerar bäst både i vardagen och vid svåra situationer/konflikter. Utgångspunkten är dina egna styrkor (och utvecklingsområden) kopplat till din ledarroll och programmet är baserat på de senaste forskningsrönen inom ledarskap och organisation. Vi träffas först individuellt och sedan i grupp. Via vårt forskningsbaserade verktyg får du en tydlig bild av dina styrkor och därmed en ökad förmåga att leda mer medvetet utifrån dem. 

Hur kan ledare hjälpa sina medarbetare till bättre prestation, ökad motivation och ännu bättre resultat genom att öka sin emotionella intelligens?  

Allt det här bryter vi ner i vårt utvecklingsprogram där vi visar på tydliga samband mellan emotionell intelligens och ledarskap. Studie på studie visar att ett värderingsstyrt ledarskap med fokus på att bygga bra team är det som når bäst resultat i längden. Framgångsrika företag som Google, Apple m.m. har insett och anammat det här. 

Vad är emotionell intelligens?

Det är förmågan att sätta sig in i och förstå sina egna och andras känslor och att använda sig av den emotionella information du får till dig för att hantera situationer på bästa möjliga sätt. Enligt forskning finns det en gräns för när IQ och erfarenheter etc. hjälper dig i arbetet och där det istället är viktigare att ha en utvecklad emotionell intelligens, EQ. Det handlar alltså om att ge sig själv de bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap och för ett framgångsrikt företag. Enligt Daniel Goleman som skrivit flera böcker, föreläst och undervisat på Harvard universitet, så är det en ledare med hög emotionell intelligens (EQ) som skapar de bästa resultaten. 

Ledarskapsutveckling baserat på forskning

Alla utvecklingsprogram som vi på LENZO arbetar med är baserad på de senaste forskningsrönen för att säkerställa bästa möjliga kvalité och bestående resultat. Vi varvar teori med praktiska övningar, vilket innebär att kursen är upplevelsebaserad. Det finns många studier som visar att det är det bästa sättet att integrera kunskap på.

Utvecklingsprogrammets innehåll

Modul 1

Genomgång och återkoppling av Harrison Assessments analys

Personliga styrkor som ledare

Utmaningar som ledare

Strategier för sin egen fortsatta utveckling

 

Modul 2

Introduktion, presentation, förväntningar, agenda

Min roll som ledare (förväntningar, tillit, syfte och mål

Mina styrkor kopplat till min ledarroll

Mina utvecklingsområden kopplat till min ledarroll

 

Modul 3

Positiv feedback

Aktivt lyssnande

Se/använda mina medarbetares styrkor

 

Modul 4

FIRO, gruppens utvecklingsstadier (tillhöra, kontroll/konflikt, öppenhet)

Hålla värderingar levande (leda med exempel) 

Företagskultur (mission, vision, grundvärderingar)


Modul 5

Hur du ger korrigerande feedback

Konflikthantering

Svåra samtal/svåra besked

 

Modul 6

Individanpassad kommunikation utifrån personlighetstyper

Svåra personer och mina försvar

Presentationsteknik

 

Modul 7

Coachande ledarskap och koppling med EQ

Sammanfattning

Arbeta med olika situationer

 

Modul 8

Uppföljningstillfälle, ca 2-3 månader efter avslutat program

 

Upplägg

Vi träffas först individuellt vid 1 tillfälle, 2 h för återkoppling av Harrisonanalys och sedan i grupp vid 6 tillfällen, kl. 08.00-12.00, halvdagar. Därefter 1 uppföljningstillfälle i grupp 2 h, ca 2-3 månader efter avslutat program.

 

Vem är denna kurs för?

För dig som vill vidareutveckla dig själv i din ledarroll, som vill ta ännu bättre beslut, bli en ännu bättre ledare och ge dig själv en möjlighet att bli den bästa version av dig. Kursen håller till på Arken Hotel & Art Garden Spa, Oljevägen 100, 418 34 Göteborg. Där vi har tillgång till fina lokaler och utrymmen för övningar.

 

Resultat för individen och företaget

Resultatet blir motiverade medarbetare och starkare team som upplever mer glädje, energi, motivation och presterar bättre i sitt arbete vilket i sin tur leder till bättre resultat för företaget.

 

Pris: 39.000 kr/person exkl moms inkl Harrisonanalys och utbildningsmateriel. 

Grupptillfällen:

1.   Torsdag 2020-09-10 v.37

2.   Torsdag 2020-10-01 v.40

3.   Torsdag 2020-10-22 v.43

4.   Torsdag 2020-11-19 v.47

5.   Torsdag 2020-12-10 v.50

6.   Torsdag 2021-01-14 v.2

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på

tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.