Mindfulnesskurs med fokus på personlig utveckling i ditt arbete

7 tillfällen, start tisdag 2020-03-31 kl. 13.00-16.00 på Arken Hotel & Art Garden Spa

En kurs i mindfulness baserad på de senaste forskningsrönen som ger positiva effekter inom både stresshantering och för din personliga utveckling i ditt arbete. Bli mer effektiv, fatta bättre beslut, skapa en bättre stämning på arbetsplatsen och upplev mer glädje och energi.  

Målet är att stärka varje persons stabilitet, inre glädje och lugn. Ju bättre inre stabilitet du har, desto större yttre påfrestningar klarar du!

"När jag började hade jag ingen aning om vad det här kunde ge och var skeptisk inställd till både mindfulness och personlig utveckling. Den här resan har gett mig mer än jag någonsin hade kunnat föreställa mig och har hjälpt mig till mina framgångar. I min roll som ledare, men även privat där jag fått en rejält förhöjd livskvalité. Jag rekommenderar alla att gå den!"

Johan Slättberg

Franchisetagare

HusmanHagberg

Göteborg

Personlig utveckling baserat på forskning

Effekterna från mindfulness vid stresshantering har sedan länge dokumenterats. 2009 fick Elizabeth Blackburn Nobelpris när hon visade på att delar i våra celler som förknippas med åldrande påverkas negativt av stress och positivt av mindfulness. Vi blir dessutom mer effektiva och får både mer energi och upplever mer glädje. Dessutom ökar kreativiteten och immunförsvaret får en boost. Mindfulness kan användas i flera sammanhang. Förutom tidigare nämnda effekter visar forskning på att det sker en personlig utveckling både i vårt arbete och privat.  

Richard H Thaler som fick nobelpris 2017 i ekonomi har gjort en brygga mellan ekonomi och mänskliga beteenden. Det finns forskning som visar att när vi ska fatta viktiga beslut finns det en gräns för när logisk intelligens hjälper och där istället emotionell intelligens är viktigare.  

Emotionell intelligens är ens förmåga att relatera till sina egna och andras känslor, att sätta sig in i andras och sina egna känslor och förstå hur ett beslut landar hos någon annan. Det är även förknippat med vår empati för andra och viktigt för våra relationer. Vidare finns det forskning som visar att mindfulness hjälper till att utveckla emotionell intelligens och därmed ett bra verktyg för att hjälpa ledare, medarbetare och företag att utvecklas.  

När vi hamnar under press och stress tenderar vi att ta beslut där vi får en kortsiktig vinst och för att undvika situationer som är jobbiga. Det är amygdala hjärnan, vår äldsta del av hjärnan, som vill skapa kortsiktiga resultat och hjälpa oss undvika fara. När vi gör mindfulness utvecklas får frontallob som kan hjälpa oss att se vad vi behöver reagera på och vad som är en överdriven reaktion. Det minskar både stressen, hjälper oss att fatta bättre beslut och gör oss till bättre medarbetare. 

Innehåll i kursen

Vi träffas vid 6 tillfällen i grupp och 1 tillfälle individuellt där du får kunskap och effektiva verktyg inom mindfulness. Dessa kommer hjälpa dig både sänka din stress och utveckla din förmåga att stanna upp och reflektera samt din emotionella intelligens. Vi hjälper dig också att integrera verktygen i just din vardag. Du kommer att få konkreta verktyg och integrera dem i ditt arbetsliv och din vardag. Det är en upplevelsebaserad kurs och eftersom det handlar om din utveckling så det är inget som går att läsa sig till.  

Individuellt tillfälle

I den här kursen har vi slagit ihop det bästa från personlig utveckling tillsammans med stresshantering. För att få bestående resultat kommer vi träffa var och en enskilt. Här kommer vi att arbeta med dina personliga styrkor, motivationsfaktorer och tillsammans utformar vi en handlingsplan anpassad utifrån just dina utmaningar. Här tar vi hjälp av vårt forskningsbaserade analysverktyg Harrison Assessments.  

Vem är denna kurs för?

För dig som vill vidareutveckla dig själv, som upplever stress i ditt arbetsliv eller utanför, vill ta bättre beslut, bli en bättre ledare och ge dig själv en möjlighet att bli den bästa version av dig så är den här kursen något för dig. 

Resultat för individen

Genom mindfulnessövningar och personlig utveckling bygger du upp en resistens mot stress, klarar jobbiga situationer bättre och utvecklar dig som människa. Oftast leder det till större glädje och harmoni i livet, att dina relationer utvecklas, att du blir mer öppen och även mer fokuserad.  

Resultat för företaget

Ökad effektivitet och omsättning för företaget, bättre samarbetsförmåga hos medarbetarna, lägre stressnivåer, bättre stämning och även att medarbetarna och personalen fattar bättre beslut.  

De ämnen vi arbetar med är:

·         Självinsikt utifrån dina personliga styrkor och utmaningar där vi arbetar utifrån din personliga handlingsplan

·         Närvaro i nuet, vi arbetar med vår lyhördhet inför kroppen och själens signaler samt med vår andning och avslappning

·         Energi och livsbalans, vi arbetar med att medvetandegöra hur vi använder vår energi genom att göra ett energikonto som skall få våra inre önskningar och vårt yttre liv att smälta samman

·         Bli medveten om dina tankefällor och hur du tar dig igenom dessa

·         Självkänsla/självbild, vi arbetar med vår självacceptans och vår positiva självbild

·         Vi arbetar med nio attityder/förhållningssätt som bidrar till en positiv livssyn och inre lugn

·         Insikter och vägen framåt utifrån en fortsatt handlingsplan 

Kurstillfällen i grupp kl. 13.00-16.00:

1.   Tisdag 2020-03-31 v.14

2.   Tisdag 2020-04-14 v.16

3.   Tisdag 2020-04-28 v.18

4.   Tisdag 2020-05-12 v.20

5.   Tisdag 2020-05-26 v.22

6.   Tisdag 2020-06-09 v.24


Tid, plats, info

Var: Arken Hotel & Art Garden Spa, Oljevägen 100, 418 34 Göteborg

När: start tisdag 2019-03-31 kl. 13.00-16.00

Pris: 25.000 kr/person exkl moms. Kaffe/the och fika ingår.

Anmäl dig genom att maila anmalan@lenzo.se, senast 2020-03-14.